Seminar om brugerperspektiv

Vores museum holder internt seminar med temaet brugerperspektiv.

Hvor:

Hesselet, Nyborg

Hvornår:

3.-4. april 2018 kl. 9.30-17.00

Forskningsprogrammet Vores museum opererer med tre overordnede analysedimensioner: repræsentation, organisation og brugere. På dette seminar arbejder programdeltagerne med brugerdimensionen.