Faglig formidling

Fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. & S. M. Iversen (red.) (2017). Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 

Ikke-fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. (2016). Børns og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden. København: Det danske Filminstitut.

Drotner, K. & H. Philipsen (2016). Kreativitet, kreation og kollaboration: Udvikling af tværfaglig filmpædagogik. Odense: Kulturregion Fyn.

 

Fagfællebedømte bidrag til antologier

Baggesen, R. (2018/forthcoming). Mobile media, mobility and mobilisation in the current museum field. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K. Schrøder (Eds.) The Routledge Handbook of Museum Communication. Oxford: Routledge.

Drotner, K. (2017). Mediekultur. In: P. T. Andersen & M. H. Jacobsen (red.), Kultursociologi og kulturanalyse. København: Hans Reitzel: 375-95.

Warring, A. (2017). Norge og Danmark i kunsten at jubilere. In O. Aagdal, Å. Brottveit & P. K. Botlar (red.), Kunsten å jubilere: Grunnlovsfeiring og minnepolitik (pp. 187-203). Oslo: Pax A/S. 

 

Fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Christensen, H. D. (2016). A never-ending story: The gendered art museum revisited. Museum Management and Curatorship 4, 349-368.

Christensen, H. D. (2016). The art of copying: Five strategies for transforming originals in the art museum. Culture Unbound 1, 85-107.

Christensen, H. D. (2016). Museumssociologi: En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi (2008). Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 2, 73-78.

Drotner, K. (2017). Our museum: Studying museum communication for citizen engagement, The Journal of Nordic museology 2, 148-55.

Laursen, D., E. Kristiansen & K. Drotner (2016). The museum foyer as a transformative space, The Journal of Nordic museology 1, 69-88.

Selvadurai, V. & C. A. F. Rosenstand, (2017). A heuristic for improving transmedia exhibition experience. The Design Journal, 20(sup1), S3669–S3682. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352873 

Warring, A. mfl. (2017). Doing pasts: Authenticity from the reenactors’ perspective. Rethinking History, 21,1, 171-192.

 

Ikke-fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Baggesen, R. (2017). Museologi mellem forskning og praksis. MiD Magasin, Museumsformidlere i Danmark 36, 36-37.

 

Fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Nicolaisen, L. & M. Achiam (2017). Who is the implied visitor in astronomy exhibitions? Paper presented at the ESERA (European Science Education Research Association) conference, Dublin, Ireland, 21.-25.8.

Vistisen, P., V, Selvadurai & R. K. Krishnasamy (2018). Applied gamification in self-guided exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. In Proceedings from the first gamescope conference, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Vistisen, P., C. P. Østergaard & R. K. Krishnasamy (2017). Adopting the unknown through the known: Supporting user interaction of non-idiomatic technologies in exhibitions through known idioms of conventional technologies. In The Design Journal, 20 (sup1), Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference. red. Loredana Di Lucchio; Lorenzo Imbesi; Paul Atkinson. Routledge, S3696-S3706. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352875

Warring, A. (2017). Etiske udfordringer og dilemmaer i studier af fortidsbrug, Nordisk Historikermøde, Ålborg, 16.8.

 

Ikke-fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Baggesen, R. (2017). Projektpræsentation, diskussionsoplæg og deltagelse i paneldebat om projektsamarbejde mellem universiteter og museer. ODM’s formidlingsseminar, Aarhus, 7.3.

Baggesen, R. (2017). Trans-museology: Inspiring a musealising gaze on the everyday. Paper-præsentation, Art and Presence Conference. Syddansk Universitet, 16.9.

Christensen, H. D. (2017). Museum informatics, Museumskunde, Angewandte Museologie, muséographie, collection management, heritology, osv. Oplæg ved seminaret Organisering af viden på museer, Dansk Center for Museumsforskning, Københavns Universitet, 22.2.

Christensen, H. D. (2017). Digitale museer: Tendenser og forandringer. Oplæg ved temadag om digitalisering og samlinger, Museumsforum Syddanmark, Vejle, 31.3.

Christensen, H. D. (2017). On casts: Looking for originals in a museum of copies. Oplæg ved seminaret The art and science of replication, National Museums of Scotland, Edinburgh, 17.4.

Christensen, H. D. (2016). Gendered art museums and gendered discourses on art: Some examples from Denmark. Oplæg ved seminaret Gender and Diversity in the Art Museum, Universitetet i Bergen, 24.11.

Christensen, H. D. (2016). Our Museum: How to initiate a large-scale research project. Oplæg ved forskerworkshop, Medicinsk Museion, 8.12.

Drotner, K. (2016). The connected museum: Defining cultural collaboration across hybrid spaces. Keynote, The Spaces of Public Exhibition: A Colloquium. Ulysses Centre, Dublin, Irland, 4.3.

Drotner, K. (2016). Digital natives? Myths and realities of a much tooted concept. Keynote, Nordic Youth Research Symposium, Trollhättan, Sverige, 17.6.

Drotner, K. (2016). Semiformel læring: Hvad, hvordan, hvorfor? Foredrag, Ilimmarfik (Nuuk Universitet), 3.10.

Drotner, K. (2017). Digitalisering for alle: Dannelse til en disrupt fremtid. Foredrag, KL’ Børne- og Ungetopmøde Ålborg, 2.-3.2.

Drotner, K. (2017). Forskningsprogrammet Vores museum: Samarbejdsformer, organisering og internationale perspekiver. Foredrag, Aros for Aarhus Universitets museumsnetværk 8.6.

Drotner, K. (2017). Engaging audience and visitor studies, Panel-leder, Audience studies working group, NordMedia-konference 2017, Tampere, Finland, 18.8.

Drotner, K. (2017). Digital kreativitet og digital dannelse. Foredrag, Fyns Musikkonservatorium, 7.11.

Drotner, K. (2017). Children’s freedom of speech in the 21st century: Options and obstacles, keynote på konferencen Literacy and citizenship in the digital age, Københavns Universitet, 9.10.

Drotner, K. (2017). Modeller til at dokumentere impact på museer med eksempler fra forsknings- og udviklingsprogrammet Vores Museum. Foredrag, Aarhus Universitet, Kulturministeriets konference Museernes forskning og impact, 9.11.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 3.2.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg for Institut for Historie, Syddansk Universitet, 8.3.

Grambye, V. H. (2017). The sacred on display: The clergy as antiquarians. Paper ved Spring School 2017: From the Sanctuary to the Museum. University of Helsinki, 21.3.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg på Nationalmuseet, 28.3.

Grambye, V. H. (2017). The antiquarian dynasty of the Bircherodes (1670-1730). Paper på konferencen Stobaeus Cabinet of Curiosity: Emotions, “Curiosa” and Collecting in Early Modern Sweden and Beyond. Lunds Universitet, 5.10.

Grambye, V. H. (2017). Early modern collecting in Scandinavia: The collecting of the Bircherod dynasty (1670-1730). Oplæg for History of Science working group, European University Institute, 22.11.

Jessen, T. S. G. (2017). Evoking pasts? 100 years of living history. Præsentation for Vores museums Internationale Advisory Board, København, 17.5.

Jessen, T. S. G. (2017). Past Uses of Pasts: 100 years of living history in Danish museums. Præsentation ved 4th Annual Conference, International Federation for Public History, Ravenna, 5.6

Littrup, S. L. (2017). Oplevelser og autenticitet. Oplæg, Nordisk Fri konferencen, Reykjavik, Island, 5.10.

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Da Randers Kunstmuseum rykkede uden for betonmurene. Oplæg ved TAKE PART seminar: Deltagelseskultur: Event, aktivisme og urbane fællesskaber, 21.9

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Brugerinddragende udstillingsdesign. Oplæg for museologisk forskningsprogram, Aarhus Universitet, 11.12

Warring, A. (2017). Norge – Danmark i kunsten at jubilere. Mundtligt oplæg ved seminaret Kunsten at jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitik, Litteraturhuset, Oslo, 3.5.

Warring, A. (2017). Reenactment og historiebrugere. Forelæsning på Historielærerforeningens kursus ”Danmarkshistorier”, Svendborg, 26.10.

Warring, A. (2017). Danmarkshistorier 2017: Hvorfor og hvordan. Mundtligt oplæg på konference, Institut for kommunikation og Humanistiske videnskab, Roskilde Universitet, 17.11.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat. Historiske jubilæer. Forelæsning ved Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Jelling, 26.10.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat – historiske jubilæer. Forelæsning ved UCSJ, Campus Roskilde, 27.10.

Warring, A. (2016). Historiebrug og reenactment. Forelæsning på kursus for historielærerne ved læreruddannelserne i Danmark, Metropol, København, 24.11.