Faglig formidling

Fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. & S. M. Iversen (red.) (2017). Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Ikke-fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. (2016). Børns og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden. København: Det danske Filminstitut.

Drotner, K. & H. Philipsen (2016). Kreativitet, kreation og kollaboration: Udvikling af tværfaglig filmpædagogik. Odense: Kulturregion Fyn.

Fagfællebedømte bidrag til antologier

Baggesen, R. (2018/forthcoming). Mobile media, mobility and mobilisation in the current museum field. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K. Schrøder (Eds.) The Routledge Handbook of Museum Communication. Oxford: Routledge.

Drotner, K. (2017). Mediekultur. In: P. T. Andersen & M. H. Jacobsen (red.), Kultursociologi og kulturanalyse. København: Hans Reitzel: 375-95.

Madsen, K. M. (2019). Retningslinjer for udviklingen af it-baseret oplevelsesdesign. NN (Titel ikke afgjort). Aalborg Universitetsforlag.

Vistisen, P., V. Selvadurai & R. K. Krishnasamy (2018). Applied Gamification in Self-guided Exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. Presented at the 1st GameScope Conference, Aalborg Universitetsforlag.

Warring, A. (2017). Norge og Danmark i kunsten at jubilere. In O. Aagdal, Å. Brottveit & P. K. Botlar (red.), Kunsten å jubilere: Grunnlovsfeiring og minnepolitik (pp. 187-203). Oslo: Pax A/S.

Fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Christensen, H. D. (2016). A never-ending story: The gendered art museum revisited. Museum Management and Curatorship 4, 349-368.

Christensen, H. D. (2016). The art of copying: Five strategies for transforming originals in the art museum. Culture Unbound 1, 85-107.

Christensen, H. D. (2016). Museumssociologi: En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi (2008). Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 2, 73-78.

Drotner, K. (2017). Our museum: Studying museum communication for citizen engagement, The Journal of Nordic museology 2, 148-55.

Laursen, D., E. Kristiansen & K. Drotner (2016). The museum foyer as a transformative space, The Journal of Nordic museology 1, 69-88.

Madsen, K. M. (2019). The Gamified Museum - A critical literature review and discussion of gamification in museums. Gamescope: The potential for gamification in digital and analogue places. Aalborg Universitetsforlag.

Selvadurai, V. & C. A. F. Rosenstand, (2017). A heuristic for improving transmedia exhibition experience. The Design Journal, 20(sup1), S3669–S3682. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352873

Warring, A. mfl. (2017). Doing pasts: Authenticity from the reenactors’ perspective. Rethinking History, 21,1, 171-192.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Baggesen, R. (2017). Museologi mellem forskning og praksis. MiD Magasin, Museumsformidlere i Danmark 36, 36-37.

Fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Madsen, K. M. & P. Vistisen (2019). Designing for emergent interactions: Strategies for encouraging emergent user behaviour & serendipitous research findings. In EAD2019 Conference Proceedings.

Nicolaisen, L. & M. Achiam (2017). Who is the implied visitor in astronomy exhibitions? Paper presented at the ESERA (European Science Education Research Association) conference, Dublin, Ireland, 21.-25.8.

Vistisen, P., V. Selvadurai & R. K. Krishnasamy (2018). Applied gamification in self-guided exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. In Proceedings from the first gamescope conference, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Vistisen, P., C. P. Østergaard & R. K. Krishnasamy (2017). Adopting the unknown through the known: Supporting user interaction of non-idiomatic technologies in exhibitions through known idioms of conventional technologies. In The Design Journal, 20 (sup1), Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference. red. Loredana Di Lucchio; Lorenzo Imbesi; Paul Atkinson. Routledge, S3696-S3706. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352875

Warring, A. (2017). Etiske udfordringer og dilemmaer i studier af fortidsbrug, Nordisk Historikermøde, Ålborg, 16.8.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Baggesen, R. (2017). Projektpræsentation, diskussionsoplæg og deltagelse i paneldebat om projektsamarbejde mellem universiteter og museer. ODM’s formidlingsseminar, Aarhus, 7.3.

Baggesen, R. (2017). Trans-museology: Inspiring a musealising gaze on the everyday. Paper-præsentation, Art and Presence Conference. Syddansk Universitet, 16.9.

Bisgaard, L. (2016). Virksomhedsmuseer – en overset museumstype? Seminar om museumstyper. Dansk Center for Museumsforskning, Aarhus Universitet, 15.11

Christensen, H. D. (2017). Museum informatics, Museumskunde, Angewandte Museologie, muséographie, collection management, heritology, osv. Oplæg ved seminaret Organisering af viden på museer, Dansk Center for Museumsforskning, Københavns Universitet, 22.2.

Christensen, H. D. (2017). Digitale museer: Tendenser og forandringer. Oplæg ved temadag om digitalisering og samlinger, Museumsforum Syddanmark, Vejle, 31.3.

Christensen, H. D. (2017). On casts: Looking for originals in a museum of copies. Oplæg ved seminaret The art and science of replication, National Museums of Scotland, Edinburgh, 17.4.

Christensen, H. D. (2016). Gendered art museums and gendered discourses on art: Some examples from Denmark. Oplæg ved seminaret Gender and Diversity in the Art Museum, Universitetet i Bergen, 24.11.

Christensen, H. D. (2016). Our Museum: How to initiate a large-scale research project. Oplæg ved forskerworkshop, Medicinsk Museion, 8.12.

Drotner, K. (2016). The connected museum: Defining cultural collaboration across hybrid spaces. Keynote, The Spaces of Public Exhibition: A Colloquium. Ulysses Centre, Dublin, Irland, 4.3.

Drotner, K. (2016). Digital natives? Myths and realities of a much tooted concept. Keynote, Nordic Youth Research Symposium, Trollhättan, Sverige, 17.6.

Drotner, K. (2016). Semiformel læring: Hvad, hvordan, hvorfor? Foredrag, Ilimmarfik (Nuuk Universitet), 3.10.

Drotner, K. (2017). Digitalisering for alle: Dannelse til en disrupt fremtid. Foredrag, KL’ Børne- og Ungetopmøde Ålborg, 2.-3.2.

Drotner, K. (2017). Forskningsprogrammet Vores museum: Samarbejdsformer, organisering og internationale perspekiver. Foredrag, Aros for Aarhus Universitets museumsnetværk 8.6.

Drotner, K. (2017). Engaging audience and visitor studies, Panel-leder, Audience studies working group, NordMedia-konference 2017, Tampere, Finland, 18.8.

Drotner, K. (2017). Digital kreativitet og digital dannelse. Foredrag, Fyns Musikkonservatorium, 7.11.

Drotner, K. (2017). Children’s freedom of speech in the 21st century: Options and obstacles, keynote på konferencen Literacy and citizenship in the digital age, Københavns Universitet, 9.10.

Drotner, K. (2017). Modeller til at dokumentere impact på museer med eksempler fra forsknings- og udviklingsprogrammet Vores Museum. Foredrag, Aarhus Universitet, Kulturministeriets konference Museernes forskning og impact, 9.11.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 3.2.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg for Institut for Historie, Syddansk Universitet, 8.3.

Grambye, V. H. (2017). The sacred on display: The clergy as antiquarians. Paper ved Spring School 2017: From the Sanctuary to the Museum. University of Helsinki, 21.3.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg på Nationalmuseet, 28.3.

Grambye, V. H. (2017). The antiquarian dynasty of the Bircherodes (1670-1730). Paper på konferencen Stobaeus Cabinet of Curiosity: Emotions, “Curiosa” and Collecting in Early Modern Sweden and Beyond. Lunds Universitet, 5.10.

Grambye, V. H. (2017). Early modern collecting in Scandinavia: The collecting of the Bircherod dynasty (1670-1730). Oplæg for History of Science working group, European University Institute, 22.11.

Jessen, T. S. G. (2017). Evoking pasts? 100 years of living history. Præsentation for Vores museums Internationale Advisory Board, København, 17.5.

Jessen, T. S. G. (2017). Past Uses of Pasts: 100 years of living history in Danish museums. Præsentation ved 4th Annual Conference, International Federation for Public History, Ravenna, 5.6

Littrup, S. L. (2017). Oplevelser og autenticitet. Oplæg, Nordisk Fri konferencen, Reykjavik, Island, 5.10.

Madsen, K. M. (2017). REDOing the Museum Exhibition Design. In Cumulus REDO Conference Proceedings (pp. 690-695).

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Da Randers Kunstmuseum rykkede uden for betonmurene. Oplæg ved TAKE PART seminar: Deltagelseskultur: Event, aktivisme og urbane fællesskaber, 21.9

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Brugerinddragende udstillingsdesign. Oplæg for museologisk forskningsprogram, Aarhus Universitet, 11.12

Warring, A. (2017). Norge – Danmark i kunsten at jubilere. Mundtligt oplæg ved seminaret Kunsten at jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitik, Litteraturhuset, Oslo, 3.5.

Warring, A. (2017). Reenactment og historiebrugere. Forelæsning på Historielærerforeningens kursus ”Danmarkshistorier”, Svendborg, 26.10.

Warring, A. (2017). Danmarkshistorier 2017: Hvorfor og hvordan. Mundtligt oplæg på konference, Institut for kommunikation og Humanistiske videnskab, Roskilde Universitet, 17.11.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat. Historiske jubilæer. Forelæsning ved Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Jelling, 26.10.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat – historiske jubilæer. Forelæsning ved UCSJ, Campus Roskilde, 27.10.

Warring, A. (2016). Historiebrug og reenactment. Forelæsning på kursus for historielærerne ved læreruddannelserne i Danmark, Metropol, København, 24.11.

Populær formidling

Trykte medier

Drotner, K. (2016). Museerne fornyer sig. Interview, Politiken, 17.6.

Drotner, K. (2016). Digital dannelse er mere end beskyttelse. Kronik, Politiken, 6.8.

Drotner, K. (2016). De vilde ideer skal tilbage i klasseværelset. Interview, Politiken, 27.11.

Drotner, K. (2017). Myter om kreativitet står i vejen for læring. Folkeskolen nr. 8.

Drotner, K., S. L. Johansen & J. Tække (2017). Mobilforbud i skolen er problemet, ikke løsningen. Kronik, Politiken, 14.10.

Drotner, K. (2017). Skal museet være tempel eller folkeligt forum. Kronik, Politiken, 24.11.

Grambye, V. H. (2017). Marie Høgh er Holbergs Per Degn. Læserbrev, Fyens Stiftstidende, 30.1.

Littrup, S. L., & M. Achiam (2017). At være i det, når man lærer om det. MiD Magasin, 37, 4-7. http://voresmuseum.dk/in-the-media/at-vaere-i-det-naar-man-laerer-om-det/

Særkjær C. (2017). KUNST I KASSEN – Et museum popper op, Udtryk, nr. 2 – sommer/ efterår 2017, https://www.randerskunstmuseum.dk/media/38305/udtryk-2-2017pdf.pdf

Særkjær C. (2017). Når museet og forskeren rykker ud i byrummet, interview i nyhedsbrevet for Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/naar-museet-og-forskeren-rykker-ud-i-byrummet/

Warring, A. m.fl. (2017). Danmarkshistorier. Interview i Radio 24syv Romerriget. 11.11.

Warring, A. m.fl. (2017). Historiestrid er en strid om, hvem det danske “vi” er. Interview i Kristeligt Dagblad, 1.11.

Warring, A. m.fl. (2017). Det er vores historie, men hvem er ”vi”? Interview i Kristeligt Dagblad, 1.11.

Ikke-trykte medier

Baggesen, R. (2016). Participatory and professional interchange in digital museum practice. Blogpost. https://blatryk.wordpress.com/2016/09/01/new-project-participatory-and-professional-interchange-in-digital-museum-practice/

Drotner, K. (2017). Nu bliver flygtningene snart kultur. Kommentar til udstilling på Nationalmuseet, DR Kultur, 12.1.

Drotner, K. (2017). Innovation og kreativitet. Interview, Station København, 1.2. https://www.youtube.com/watch?v=tRuZNQqHRFk

Drotner, K. (2017). Hvad er digital dannelse? Interview, Videnskab.dk, 14.8.

Drotner, K. (2017). Digital kompetence og unges sikkerhed. Interview, DR-tv Søndagsmagasinet, 24.9.

Littrup, S. L. & T. T. Pedersen (2017). Soundscapes og blå tåge - hvad kan nye udstillingsgreb gøre for kulturhistoriske oplevelser? Interview om udstillingsprojekt på Dansk Borgcenter, P4 Morgen, 12.7. http://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/p4sjaelland-morgen/p4-morgen-2017-07-12-06-05-6

Littrup, S. L. (2017). Legesyg kanon. Om Hollands nationale kanon-udstilling. Artikel på Nationalmuseets intranet, 15.12.

Nicolaisen, L. & T. Ibsen (2018). Hypatia goes to outer space: Creating an exhibition about the spectacular origins of humankind. Hypatia Project nyhedsbrev 24.01.18 http://www.expecteverything.eu/hypatia-goes-outer-space/

Nicolaisen, L. (2018). Astrofysik for alle. Interview, Lokalavisen Vesterbro, 18.01.18. www.e-pages.dk/lokalavisenvesterbro/170/

Særkjær C. (2017). projektet ”Kunst i kassen”, (pop up museum i samarbejde med Randers Kunstmuseum), 12.8-19.8. https://www.randerskunstmuseum.dk/nyheder/2017/kunst-i-kassen-et-museum-popper-op/

Yates, M. (2017). Sådan bliver museerne vores. Interview i nyhedsbrevet for Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet. 15.7. https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/vores_museum_konference

Yates, M. (2017). Ph.d. på forskningsophold i Californien. Artikel i nyhedsbrevet for Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. 15.12. http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/phd-paa-forskningsophold-i-californien/

Bredt formidlende foredrag

Høgedal, A. (2017). Vores museum: Forskningsområder, formål og ”nytte-effekt”. Oplæg ved seminar: Digital formidlingsstrategi, Museernes Videncenter for digital formidling (MMEx), Museum Silkeborg, 16.01

Høgedal, A. (2016). Vores museum: kvalitetssikring af dansk formidlingsforskning. Oplæg ved Organisationen Danske Museers (ODM) årlige orienteringsmøde, Vejle, 15.10

Jessen, T. S. G. (2017). Levendegørelse gennem 100 år. Problemer (og potentialer). Præsentation ved Museum Amagers levendegørelsesakademi, København, 11.7., 18.7. og 25.7.

Myrczik, E. (2017). Different types of participatory practices and digital museum mediation. Foredrag til seminar: Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger, Den Gamle By, Aarhus, 28.11.

Nicolaisen, L. (2016). Museumsforskning i planetariumskontekst. Interactive presentation for guides and educators at Tycho Brahe Planetarium, København, 12.12.