Powervejledning 2.0

Vores museum afholder anden runde med vejledning af de 13 deltagende ph.d.- og postdoc-projekter.

Hvor:

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Hvornår:

29. maj 2018 kl. 9.30-17.00

Vores museum afholder anden runde med vejledning af de 13 deltagende ph.d.- og postdoc-projekter. Til vejledningen forbereder alle projekter et projektnotat med fokus på, hvordan projektet undersøger VM’s undersøgelsesspørgsmål, tese og analysedimensioner (institutions-, repræsentations- og brugerdimensionerne). Derudover vil projektnotatet bl.a. beskrive projektets primære metode, hvordan projektet konkret arbejder med datanaalyse og hvilke metodiske udfordringer, man har mødt.