Vores museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprogram om innovativ og digital museumsformidling, som nu er afsluttet. Programmet har 2016-2021 samlet forskere fra fem universiteter og otte museer. Vi har undersøgt museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig, og kan ændre sig, for at styrke medborgerskabet for flere brugere.

Programmet blev støttet af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og de deltagende parter.

Sitet her blev senest opdateret i november 2021

Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Museumspartnere


Fondspartnere


Følg os på de sociale medier