Projekter

Vores museum består af 13 programprojekter og en række associerede projekter, der alle undersøger forholdet mellem oplysning og oplevelse i forhold til museernes organisation, repræsentation og interaktion med brugerne. Fem programprojekter er historisk orienterede, og otte programprojekter undersøger nutidige emner. Klik på det enkelte projekt for at få den fulde beskrivelse.