Ubemandede udstillingssteder

Levende og nærværende digitale oplevelser på ubemandede udstillingssteder

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.it. Rameshnath Kala Krishnasamy; professor, ph.d. Jens F. Jensen, Aalborg Universitet; og Nordjyllands Historiske Museum

Projektperiode

1. juni 2016 - 31. maj 2019

Centraliseringer og rationaliseringer af museumsdriften på danske museer betyder bl.a. lukning af mindre afdelinger. Et alternativ til sådanne lukninger af afdelinger er at arbejde med ubemandede museer og udstillinger, hvor digitale medieteknologier kan facilitere en selvbetjent museumsoplevelse. Dette forskningsprojekt tager udgangspunkt i de udfordringer, der er for at kunne fortsætte driften og bibeholde de historiske landemærker, så formidlingen bliver leveret in situ via passende teknologiske platforme. Dette projekts forskningsbidrag vil være generelle designprincipper og design-guidelines, der kan anvendes i lignende konstellationer af brugere, kontekst og teknologi. Det empiriske grundlag er mindre afdelinger under Nordjyllands Historiske Museum, som er under omdannelse til selvbetjente udstillingssteder. Projektet bidrager således med teoretisk, metodisk og empirisk viden i forhold til at designe digitale teknologier, der kan understøtte brugeroplevelser på sådanne udstillingssteder. Metodisk anvender designdelen tilgange som research through design, aktionsforskning og constructive design research, mens brugeranalyserne inddrager både kvalitative og kvantitative metoder. Der er tale om en eksplorativ designtilgang, hvor data skabes for at kunne udvikle koncepter, der efterfølgende designes, analyseres og evalueres i et iterativt forløb.

Læs mere om Rameshnath Krishnasamys projekt i artiklen Det selvbetjente museum eller se videoen herunder, hvor han kort fortæller om sin forskning.