Vores museum er et nationalt forsknings- og udviklingsprogram om innovativ og digital museumsformidling. Programmet samler forskere fra fem universiteter og otte museer. Vi undersøger museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt for at belyse, hvordan formidlingsformer har ændret sig, og kan ændre sig, for at styrke medborgerskabet for flere brugere.

Programmet støttes af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og de deltagende parter.

Kontakt

Kirsten Drotner
Programleder
E: drotner@sdu.dk
M: 21 35 63 25

Simone Hansen
Programkoordinator
E: simoneh@sdu.dk
T: 65 50 35 86