Universiteter

Achiam, Marianne

Lektor
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

achiam@ind.ku.dk

Baggesen, Rikke Haller

Postdoc, formidlingsansvarlig
Ny Carlsberg Glyptotek

rhba@GLYPTOTEKET.DK

Bisgaard, Lars

Lektor
Institut for Historie, Syddansk Universitet

bisgaard@sdu.dk

Christensen, Hans Dam

Professor
Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

hansdam@hum.ku.dk

Drotner, Kirsten

Professor og programleder
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

drotner@sdu.dk

Gommesen, Niels Jørgen

Ph.d.-studerende
Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

gommesen@sdu.dk

Grambye, Valdemar Hedelykke

Ph.d.-studerende
Institut for Historie, Syddansk Universitet

grambye@sdu.dk

Hansen, Malene Vest

Lektor
Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet

vest@hum.ku.dk

Jakobsen, Lise Skytte

Lektor
Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie, Aarhus Universitet

kunlsj@cc.au.dk

Jensen, Jens F.

Professor
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

jensf@hum.aau.dk

Jensen, Susanne Krogh

Ph.d., samlingsinspektør
Danmarks Tekniske Museum

skj@tekniskmuseum.dk

Jessen, Tilde Strandbygaard G.

Ph.d.-studerende
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

tsgj@ruc.dk

Knudsen, Line Vestergaard

Lektor
Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

vestergaard@csg.aau.dk

Khrisnasamy, Ramesh

Ph.d.-studerende
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

khrisnasamy@hum.aau.dk

Larsen, Ane Hejlskov

Lektor
Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie, Aarhus Universitet

kunahl@cc.au.dk

Littrup, Signe Lykke

Ph.d., formidlingsinspektør
Nationalmuseet

Signe.Lykke.Littrup@natmus.dk

Madsen, Kasper Haunstrup

Ph.d.-studerende
Institut for Historie, Syddansk Universitet

khaunstrup@sdu.dk

Madsen, Kristina

Ph.d., ekstern lektor
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

krma@hum.aau.dk

Myrczik, Eva Pina

Ph.d., postdoc
Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

eva.myrczik@hum.ku.dk

Nicolaisen, Line Bruun

Ph.d.-studerende
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

nicolaisen@ind.ku.dk

Pedersen, Michael Haldrup

Professor MSO
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

mhp@ruc.dk

Selvadurai, Vash

Ph.d., marketingkonsulent
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

vashanth@hum.aau.dk

Særkjær, Christiane Witzel

Ph.d.-studerende
Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie, Aarhus Universitet

saerkjaer@cc.au.dk

Warring, Anette E.

Professor
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

anew@ruc.dk

Yates, Mia Falch

Ph.d.-studerende
Institut for Kommunikation og Kultur - Kunsthistorie, Aarhus Universitet

my@cc.au.dk