Faglig formidling

Ph.d.-afhandlinger

Jensen, Susanne Krogh. (2019). From generalist to specialist: The professionalization of the Danish museum occupation 1958-2018. Institut for Kommunikation: Københavns Universitet.

Littrup, S.L. (2019) Museet som hybridt medieret oplevelsesrum. Institut for kommunikation og humanistisk videnskab: Roskilde Universitet

Madsen, K.M. (2019). Explorative museum experiences: A collaborative experience design process for explorative museum exhibitions. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. https://vbn.aau.dk/da/publications/udforskende-oplevelser-i-museet-en-kollaborativ-oplevelsesdesign-

Myrczik, E. (2019). Digital museum mediation in Denmark: A critical exploration of the development, practice, and perceived outcomes. Institut for Kommunikation: Københavns Universitet.

Selvadurai, V. (2019). Transmedia exhibition: Exploring production criteria for a rransmedia experience in an exhibition context. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag. https://vbn.aau.dk/en/publications/transmedia-udstilling-udforskning-af-produktionskriterier-for-en-

Fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Christensen, H.D., & Pedersen, M.H. (red.). (2019). Museum communication between enlightenment and experience. Nordisk Museologi, 1. Særnummer.

Christensen, H.D., & Pedersen, M.H. (2019). Museum communication between enlightenment and experience. Nordisk Museologi, 1, 5-10.

Drotner, K., Dziekan, V., Schrøder, K.C. & Parry, R. (red.) (2018). The Routledge handbook of museums, media and communication. London: Routledge.

Drotner, K. & S. M. Iversen (red.) (2017). Digitale metoder: At skabe, analysere og dele data. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kann-Rasmussen, N., Christensen, H.D., Johnston, J., & Huvila, I. (red.) (2019). Collaboration and convergence of libraries, archives and museums. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2, u.s. Særnummer.

Madsen, K.M., & Jensen, J. F. (2019). Learning through exploration at museum exhibitions. In: K.M. Madsen: Explorative museum experiences. A collaborative experience design process for explorative museum exhibitions (pp. 176-201). Aalborg: Aalborg University Press. PhD Dissertation.

Ikke-fagfællebedømte videnskabelige bøger og rapporter

Drotner, K. (2016). Børns og unges arbejde med film: Digital dannelse og produktiv læring for fremtiden. København: Det danske Filminstitut.

Drotner, K. & H. Philipsen (2016). Kreativitet, kreation og kollaboration: Udvikling af tværfaglig filmpædagogik. Odense: Kulturregion Fyn.

Kann-Rasmussen, N., Christensen, H.D., Johnston, J. & Huvila, I. (2019). Introduction: Collaboration and convergence of libraries, archives and museums. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 2, u.s.

Fagfællebedømte bidrag til antologier

Baggesen, R. (2019). Mobile media, mobility and mobilisation in the current museum field. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry & K. Schrøder (Eds.) The Routledge Handbook of Museum Communication. Oxford: Routledge.

Bisgaard, L., Jensen, M.K. & Friis, T.W. (red.) (2018). Utopi og Realiteter: Festskrift til Erik Kulavig. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Bind 566. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bisgaard, L., Jensen, M.K. & Friis, T.W. (red.) (2018). Indledning i Utopi og realiteter: Festskrift til Erik Kulavig. University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences. Bind 566 (s. 17-27). Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). Det strategiske blik: Træk af Per Ingesmans forskningsprofil. I Koefoed, N.J., Holm, B.K. & Stopa, S.E.M. (red.) Religion som forklaring? Kirke og religion i stat og samfund: Festskrift til Per Ingesman (s. 11-29). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). I skygge af Sigbrit? Elisabeth, Christian 2.s dronning. I Büchert Netterstrøm, J. & Andersen, K.H. (red.) Dronningemagt i middelalderen: Festskrift til Anders Bøgh (s. 405-430). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Bisgaard, L. (2018). Saints, guilds, and seals: From exclusivity to competition. In Jensen, C.S., Sands, T.R., Petersen, N.H., Jensen, K.V. & Lehtonen, T.M.S. (red.) Saints and sainthood around the Baltic Sea: Identity, literacy, and communication in the Middle Ages (s. 201-228). Kalamzoo: Medieval institute Publications, Western Michigan University.

Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (2018). Introduction. In Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (red.) Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity (s. 1-8). London: Routledge.

Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (2018). Museums as cultures of copies: The crafting of authenticity and artefacts. In Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (red.) Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity (s. 1-8). London: Routledge.

Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (2018). Looking for originals in a museum of copies? The ambivalence of the Thorvaldsens Museum. In Brenna, B., Hamran, O. & Christensen, H.D. (red.) Museums as cultures of copies: The crafting of artefacts and authenticity. London: Routledge.

Drotner, K. (2019). Digitale indfødte: Kan børn finde ud af mobiltelefoner? In M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (pp. 286-93). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Drotner, K., mfl. (2018). Media, mediatization and museums: A new ensemble. In K. Drotner mfl. (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 1-12). London: Routledge.

Drotner, K., mfl. (2018). Foundations. In K. Drotner mfl. (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 13-16). London: Routledge.

Drotner, K., mfl. (2018). Environments. In K. Drotner mfl. (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 97-99). London: Routledge.

Drotner, K., mfl. (2018). Practices. In K. Drotner mfl. (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 173-175). London: Routledge.

Drotner, K., mfl. (2018). Directions. In K. Drotner mfl. (red.) The Routledge handbook of museums, media and communication (s. 257-60). London: Routledge.

Drotner, K. (2018). Children and media. In P.M. Napoli (red.) Mediated communication (s. 379-94). Berlin: De Gruyter.

Drotner, K. (2018). Meeting change with creativity. Interview in I. Eleá & L. Mikos (red.) Young and creative: Digital technologies empowering children in everyday life (s. 221-5). Göteborg: Nordicom.

Drotner, K. (2017). Mediekultur. In: P. T. Andersen & M. H. Jacobsen (red.), Kultursociologi og kulturanalyse. København: Hans Reitzel: 375-95.

Knudsen, L. V. & Olesen, A. R. (2019). Complexities of collaborating: Understanding and managing differences in collaborative design of museum communication. In K. Drotner, V. Dziekan, R. Parry, & K. Schrøder (eds.), The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication (pp. 205-18). London: Routledge.

Larsen, A.H. (2019). Uddannelser til museums- og kulturarvsbranchen i Danmark. In: K. Lindqvist (red.), Kompetens i museisektorn: Politik, praktik och relationen till högre utbildning (pp. 213-31). Lund: Nordic Academic Press.

Madsen, K. M. (2019). Retningslinjer for udviklingen af it-baseret oplevelsesdesign. NN (Titel ikke afgjort). Aalborg Universitetsforlag.

Vistisen, P., V. Selvadurai & R. K. Krishnasamy (2018). Applied Gamification in Self-guided Exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. Presented at the 1st GameScope Conference, Aalborg Universitetsforlag.

Warring, A. (2019). Erindringssteder. In: M. Bille, A. Engberg-Pedersen & K. Gram-Skjoldager (red.), Verden ifølge humaniora: 40 banebrydende begreber der former vores virkelighed (pp. 246-53). Aarhus: Aarhus Universitets Forlag.

Warring, A. (2017). Norge og Danmark i kunsten at jubilere. In O. Aagdal, Å. Brottveit & P. K. Botlar (red.), Kunsten å jubilere: Grunnlovsfeiring og minnepolitik (pp. 187-203). Oslo: Pax A/S.

Fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Achiam, M., Nicolaisen, L.B., & Ibsen, T. (2019). Planetariums between experience and enlightenment. Nordisk Museologi, 19(1), 11-24. doi:10.5617/nm.6952

Christensen, H. D. (2016). A never-ending story: The gendered art museum revisited. Museum Management and Curatorship 4, 349-368.

Christensen, H. D. (2016). The art of copying: Five strategies for transforming originals in the art museum. Culture Unbound 1, 85-107.

Christensen, H. D. (2016). Museumssociologi: En slags genlæsning af især Dorte Skot-Hansens Museerne i den danske oplevelsesøkonomi (2008). Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling 2, 73-78.

Drotner, K. (2019). Children’s digital content creation: Towards a processual understanding of media production among Danish children. Journal of Children and Media. Online-udgivelse 9.12.19.

Drotner, K. (2019). Media audience practices beyond living memory: Modeling theoretical and methodological issues. Participations: Journal of Audience and Reception Studies, 16(2), 327-49. https://www.participations.org/Volume%2016/Issue%202/17.pdf

Drotner, K. (2018). Hvad er digital dannelse, og hvordan fremmer skolen den? Unge Pædagoger 2, (s. 7-14). https://u-p.dk/produkt/2018-nr-2-dannet-digitalisering/

Drotner, K. (2017). Our museum: Studying museum communication for citizen engagement, The Journal of Nordic museology 2, 148-55.

Grambye, V.H. mfl. (2018). Kongens Kunstkammer. Nationalmuseets arbejdsmark 2018. København: Nationalmuseet.

Laursen, D., E. Kristiansen & K. Drotner (2016). The museum foyer as a transformative space, The Journal of Nordic museology 1, 69-88.

Madsen, K. M. (2019). The Gamified Museum - A critical literature review and discussion of gamification in museums. Gamescope: The potential for gamification in digital and analogue places. Aalborg Universitetsforlag.

Myrczik, E. (2018). Cultivating digital mediation: The implementation of publicly funded digital museum initiatives in Denmark. International Journal of Cultural Policy, 24,7.

Nicolaisen, L.B., & Achiam, M. (2019). The implied visitor in a planetarium exhibition. Museum Management and Curatorship, online-udgivelse. doi:10.1080/09647775.2019.1691637

Olesen, A.R., & Knudsen, L.V. (2018). Design methods for museum media innovation: Enhancing museum user negotiations by discursive and material explorations of controversies. In Media innovations and design in cultural institutions. Göteborg: Nordicom.

Pedersen, M.H. & Haldrup, W. (2018). Fotografiet i samfundets tjeneste: Lysbilledforedraget som kommunikativt medium. Kulturstudier, 9, 2, 107-136.

Selvadurai, V., Vistisen, P., & Rosenstand, C.A.F. (2019). Fruitful gaps in digital literacy:
Interpreting gaps in digital literacy among stakeholders in collaborative design research projects as an evolving innovative capacity. The Design Journal, 22(sup1), 2045–59. https://doi.org/10.1080/14606925.2019.1594928

Selvadurai, V. & C. A. F. Rosenstand, (2017). A heuristic for improving transmedia exhibition experience. The Design Journal, 20(sup1), S3669–S3682. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352873

Warring, A. E., & Jessen, T. S. (2019). Questing authenticity: Rethinking enlightenment and experience in living history. Nordisk Museologi, 1, 25-38.  https://www.journals.uio.no/index.php/museolog/article/view/6953

Warring, A. (2018). 1968 i erindringspolitisk debat og livshistorier. Arbejderhistorie: Tidsskrift for historie, kultur og politik, 2, 140-66.

Warring, A. (2018). Histories magt i kommissioner og parlamentarisk politik. Økonomi og politik, 91,1, 34-45.

Warring, A. mfl. (2017). Doing pasts: Authenticity from the reenactors’ perspective. Rethinking History, 21,1, 171-192.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til tidsskrifter

Baggesen, R. (2017). Museologi mellem forskning og praksis. MiD Magasin, Museumsformidlere i Danmark 36, 36-37.

Bisgaard, L. (2018). Nordic museum histories: Closing remarks and reflections. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Christensen, H.D. (2018). Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger. Periskop: forum for kunsthistorisk debat, 20, 155-59.

Nicolaisen, L. & T. Ibsen (2018). Made in space: At designe for inklusion i en udstilling om astrofysik, MiD Magasin, 39, 26-30.

Særkjær, C. (2018). Når din stemme bliver en del af vores fælles stemme, UDTRYK, 3, 1, 14-17.

Fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Drotner, K. (2019). Already on: Knowledge skepticism and media and information literacy. Keynote-forelæsning ved The Academia Europaea and the Wenner-Gren Foundations International Symposium Mind the Gap: Bridging Secondary and Higher Education, Stockholm, 15.-18.5.

Drotner, K. (2019). Mind the gap: Fostering inclusion by focusing on communication. Audio-visual communication section, ICOM 2019, Kyoto, 1.-7.9.

Drotner, K. (2019). Critical audience studies: A hidden tradition of innovation in museology. In: K. Smeds (red.), The future of tradition in museology: ICOFOM 42nd symposium proceedings, ICOM 2019, Kyoto, 1.-7.9.

Drotner, K. (2019). Citizen science and communication: The missing link. Citizen-science symposium, Session: Citizen engagement and communication in citizen science. Syddansk Universitet, 7.10.

Drotner, K. (2019). Deltager i afslutningspanel, Future citizen-science projects: Options and obstacles, Citizen-science symposium, Syddansk Universitet, 7.10.

Drotner, K. (2019). Making sense of sensemaking: Creative learning in semi-formal settings. Keynote-forelæsning ved International conference of the Leibniz research network on museums as informal learning environments, Berlin, 18.-19.12.

Krishnasamy, R. (2019). Designing digital exploration games for automated exhibition sites. Academic Bookshop Proceedings Series. https://vbn.aau.dk/en/publications/designing-digital-exploration-games-for-automated-exhibition-site

Krishnasamy, R. (2019). Towards game-guided exploration systems for self-facilitated exhibitions. Electronic Visualisation and the Arts, 164–171.

Krishnasamy, R.K. & S. Khan (2018). Design challenges in promoting inclusion for cultural heritage contents through low cost technology, in NordDesign 2018: Design in the Era of Digitalization. Linköping: Linköping University.

Krishnasamy, R.K. (2018). Integrating smart objects into self-guided exhibitions: Challenges of supporting self-guided exhibitions through non-idiomatic technologies. Proceedings of the 6th Workshop on Interacting with Smart Objects. Bd. 2082 Association for Computing Machinery, 3, 17-22.

Krishnasamy, R.K. & S. Khan (2018). Mixed reality game using Bluetooth beacons for exhibitions, Electronic Visualisation & the Arts, Association for Computing Machinery 2018.

Madsen, K.M., & Krishnasamy, R. (2019). Our Museum game: A collaborative game for user-centered exhibition design. ArtsIT 2019: Interactivity & Game Creation. 8th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation. https://vbn.aau.dk/en/publications/our-museum-game-a-collaborative-game-for-user-centered-exhibition

Madsen, K. M. & P. Vistisen (2019). Designing for emergent interactions: Strategies for encouraging emergent user behaviour & serendipitous research findings. The Design Journal, 22(1), 1807–20.

Nicolaisen, L. (2019), Presenter at symposium: Scientist talk: Conjectures of the implied visitor. Conference of ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 28.8.

Nicolaisen, L. & M. Achiam (2017). Who is the implied visitor in astronomy exhibitions? Paper presented at the ESERA (European Science Education Research Association) conference, Dublin, Ireland, 21.-25.8.

Vistisen, P., V. Selvadurai & R. K. Krishnasamy (2018). Applied gamification in self-guided exhibitions: Lessons learned from theory and praxis. In Proceedings from the first gamescope conference, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Vistisen, P., C. P. Østergaard & R. K. Krishnasamy (2017). Adopting the unknown through the known: Supporting user interaction of non-idiomatic technologies in exhibitions through known idioms of conventional technologies. In The Design Journal, 20 (sup1), Design for Next: Proceedings of the 12th European Academy of Design Conference. red. Loredana Di Lucchio; Lorenzo Imbesi; Paul Atkinson. Routledge, S3696-S3706. https://doi.org/10.1080/14606925.2017.1352875

Warring, A. (2017). Etiske udfordringer og dilemmaer i studier af fortidsbrug, Nordisk Historikermøde, Ålborg, 16.8.

Ikke-fagfællebedømte bidrag til konferencer og seminarer

Achiam, M. (2019) Discussant at preconference event: Space for all, Space for Earth. Conference of Ecsite (European Network of Science Centres and Museums), Copenhagen, Denmark, 5.6.

Baggesen, R.H. & Johansen, M. G. (2019). Co-creating knowledge: Participatory practices and museum/university partnerships. MW19. Museums and the Web. https://mw19.mwconf.org/paper/co-creating-knowledge-participatory-practices-and-museum-university-partnerships/

Baggesen, R.H. (2019). Co-creating knowledge: Participatory practices and museum/university partnerships. Paper presentation. MW19 Museweb conference, Boston, USA, 5.4.

Baggesen, R. (2017). Projektpræsentation, diskussionsoplæg og deltagelse i paneldebat om projektsamarbejde mellem universiteter og museer. ODM’s formidlingsseminar, Aarhus, 7.3.

Baggesen, R. (2017). Trans-museology: Inspiring a musealising gaze on the everyday. Paper-præsentation, Art and Presence Conference. Syddansk Universitet, 16.9.

Bisgaard, L. (2016). Virksomhedsmuseer – en overset museumstype? Seminar om museumstyper. Dansk Center for Museumsforskning, Aarhus Universitet, 15.11

Christensen, H.D. (2018). To animate the past for the benefit of the present: Response and reflections to Mattias Bäckström’s lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Christensen. H.D. (2018). Critical theory, digital technologies and collection management. Oplægsholder på seminaret CulCop Summer Seminar. Universitetet i Oslo, 19.6.

Christensen. H.D. (2018). Museum: A culture of digital copies. Arrangør og taler, Københavns Universitet, 15.11.

Christensen. H.D. (2018). The upside-down museum: Gendered art museums, gendered art museum communication, and gendered discourses on art. Foredrag ved konferencen How men use museums, Aarhus Universitet, 18.12.

Christensen, H. D. (2017). Museum informatics, Museumskunde, Angewandte Museologie, muséographie, collection management, heritology, osv. Oplæg ved seminaret Organisering af viden på museer, Dansk Center for Museumsforskning, Københavns Universitet, 22.2.

Christensen, H. D. (2017). Digitale museer: Tendenser og forandringer. Oplæg ved temadag om digitalisering og samlinger, Museumsforum Syddanmark, Vejle, 31.3.

Christensen, H. D. (2017). On casts: Looking for originals in a museum of copies. Oplæg ved seminaret The art and science of replication, National Museums of Scotland, Edinburgh, 17.4.

Christensen, H. D. (2016). Gendered art museums and gendered discourses on art: Some examples from Denmark. Oplæg ved seminaret Gender and Diversity in the Art Museum, Universitetet i Bergen, 24.11.

Christensen, H. D. (2016). Our Museum: How to initiate a large-scale research project. Oplæg ved forskerworkshop, Medicinsk Museion, 8.12.

Drotner, K. (2019). Public service i en globaliseret og kommercialiseret kultur: Hvad, hvordan, hvorfor? LAMC3 (Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration), Identity and legitimacy, Københavns Stadsarkiv, 14.3.

Drotner, K. (2019). Digital dannelse: Hvad, hvordan og hvorfor? DEFF-konferencen 2019, København, 29.4.

Drotner, K. (2018). Impact? Evidens? Effekt? Evaluering? Dokumentation på kulturområdet, oplæg ved Velux Fondens kulturnetværk, 8.3.

Drotner, K. (2018). Media as means and ends of sustainability. Keynoteforelæsning ved konferencen ‘Media as public good and a lever of sustainability’, Wrocław Universitet, 12.12.

Drotner, K. (2016). The connected museum: Defining cultural collaboration across hybrid spaces. Keynote, The Spaces of Public Exhibition: A Colloquium. Ulysses Centre, Dublin, Irland, 4.3.

Drotner, K. (2016). Digital natives? Myths and realities of a much tooted concept. Keynote, Nordic Youth Research Symposium, Trollhättan, Sverige, 17.6.

Drotner, K. (2016). Semiformel læring: Hvad, hvordan, hvorfor? Foredrag, Ilimmarfik (Nuuk Universitet), 3.10.

Drotner, K. (2017). Digitalisering for alle: Dannelse til en disrupt fremtid. Foredrag, KL’ Børne- og Ungetopmøde Ålborg, 2.-3.2.

Drotner, K. (2017). Forskningsprogrammet Vores museum: Samarbejdsformer, organisering og internationale perspekiver. Foredrag, Aros for Aarhus Universitets museumsnetværk 8.6.

Drotner, K. (2017). Engaging audience and visitor studies, Panel-leder, Audience studies working group, NordMedia-konference 2017, Tampere, Finland, 18.8.

Drotner, K. (2017). Digital kreativitet og digital dannelse. Foredrag, Fyns Musikkonservatorium, 7.11.

Drotner, K. (2017). Children’s freedom of speech in the 21st century: Options and obstacles, keynote på konferencen Literacy and citizenship in the digital age, Københavns Universitet, 9.10.

Drotner, K. (2017). Modeller til at dokumentere impact på museer med eksempler fra forsknings- og udviklingsprogrammet Vores Museum. Foredrag, Aarhus Universitet, Kulturministeriets konference Museernes forskning og impact, 9.11.

Grambye, V.H. (2018). The first century of Nordic museologies: Response and reflections to Matthias Ekman’s keynote lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Grambye, V.H. (2018). Antiquarianism and private collections in Denmark 1650-1750. Oplæg for forskningsprogrammet Autoritet, materialitet og medier og Center for Middelalder- og Renæssancestudier, Syddansk Universitet, 21.3.

Grambye, V.H. (2018). Collecting and mediating antiquities in 17th and 18th century Denmark: Examples of mediation methods in the premodern museum. Paper ved konferencen Personal motivations in European museum making from the Renaissance to the Age of the Enlightenment, Aarhus Universitet, 22.11.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, 3.2.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg for Institut for Historie, Syddansk Universitet, 8.3.

Grambye, V. H. (2017). The sacred on display: The clergy as antiquarians. Paper ved Spring School 2017: From the Sanctuary to the Museum. University of Helsinki, 21.3.

Grambye, V. H. (2017). Antikvarisme og private samlinger 1650-1750. Oplæg på Nationalmuseet, 28.3.

Grambye, V. H. (2017). The antiquarian dynasty of the Bircherodes (1670-1730). Paper på konferencen Stobaeus Cabinet of Curiosity: Emotions, “Curiosa” and Collecting in Early Modern Sweden and Beyond. Lunds Universitet, 5.10.

Grambye, V. H. (2017). Early modern collecting in Scandinavia: The collecting of the Bircherod dynasty (1670-1730). Oplæg for History of Science working group, European University Institute, 22.11.

Jakobsen, L.S. (2018). Brugen af 3D-printning i museumsformidling. Foredrag, Oslo Universitet, Center for Museologi, 26.9.

Jakobsen, L.S. (2018). 3D printing in current museum dissemination. Paper præsenteret ved konferencen Museum: A culture of digital copies, Københavns Universitet, 16.11.

Jensen, S.K. (2018). Profession or occupation? Response and reflections to Peter van Mensch’s lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Jessen, T. S.G. (2019). Present pasts: Performing publics at living history museums. Præsentation ved Third Annual Memory Studies Association Conference, Madrid, Spanien, 26.6.

Jessen, T. S.G. (2019) Levendegørelser gennem 100 år: Fra et forskningsmæssigt perspektiv. Oplæg ved Museum Amagers akademi om levendegørelse, 9.7, 16.7 og 23.7.

Jessen, T. S. G. (2017). Evoking pasts? 100 years of living history. Præsentation for Vores museums Internationale Advisory Board, København, 17.5.

Jessen, T. S. G. (2017). Past Uses of Pasts: 100 years of living history in Danish museums. Præsentation ved 4th Annual Conference, International Federation for Public History, Ravenna, 5.6

Johansen, M. G., & Baggesen, R.H. (2019). Den flerstemmige udstilling. Foredrag ved Operate Breakfast Academy: Fremtidens udstillinger. https://operate.dk/events/breakfast-academy-fremtidens-udstillinger

Larsen, A.H. & Jakobsen. L.S. (2018). Disciplinary borders within museology. Paper præsenteret ved konferencen Where are the borders? Challenges in Nordic museology, Helsinki, 30.8.

Littrup, S.L. (2018). Det er ikke hyggeligt, men det er informativt: Formidlingsteknologiers roller i museumsoplevelser. Oplæg på ODM Formidlingsseminar, Middelfart, 13.11

Littrup, S. L. (2017). Oplevelser og autenticitet. Oplæg, Nordisk Fri konferencen, Reykjavik, Island, 5.10.

Madsen, K.H. (2018). The making of nations and museums. Response and reflections to Peter Aronsson’s keynote lecture. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Madsen, K. M. (2017). REDOing the Museum Exhibition Design. In Cumulus REDO Conference Proceedings (pp. 690-695).

Myrczik, E., & Jakobsen, L.S. (2019). How men use museums: Understanding the statistic gender imbalance among users of cultural institutions. Oplæg ved Center for Museologi, Aarhus Universitet, 25.10.

Myrczik, E. (2019). Museums and AI. Oplæg ved Forskningsseminar LAMC3: Questions of collections in the age of digitalization, Uppsala Universitet. 8.10.

Myrczik, E. (2018). From paradigm to practice. Oplæg ved seminaret Mission: Participation. Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet, 6.2.

Myrczik, E. (2018). The construction of the digital: A fragmented exploration. Oplæg ved Lisbon Consortium Summer School for the Study of Culture, 4.7.

Nicolaisen, L. (2019). Hvor og hvornår gør forskningstilknytning en forskel i udstillingsudvikling? INDsigt seminar, Institut for Naturvidenskabens Didaktik, Københavns Universitet, 11.6.

Nicolaisen, L. (2019). Made in Space: Designing an inclusive exhibition. Inviteret foredragsholder ved Space Group preconference. Conference of Ecsite (European Network of Science Centres and Museums), Copenhagen, Denmark, 5.6.

Rathjen, K.T.H. (2019). De grundtvigianske lokalmuseer i tiden 1850-1950. Oplæg ved Center for studier i kulturarvsformidlings sensommerseminar, 20.9.

Rathjen, K.T.H. (2019) Formidling af autentiske genstande i et historisk og nutidigt perspektiv. Oplæg ved Museumsforum Syddanmarks temamøde, 26.9.

Særkjær, C. (2018). When is it participatory? An investigation of collection and user engagement experiments at Randers Art Gallery. Oplæg til seminaret A participatory museology, School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, University of Leeds, 25.6.

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Da Randers Kunstmuseum rykkede uden for betonmurene. Oplæg ved TAKE PART seminar: Deltagelseskultur: Event, aktivisme og urbane fællesskaber, 21.9

Særkjær, C., (2017). ”Kunst i kassen”: Brugerinddragende udstillingsdesign. Oplæg for museologisk forskningsprogram, Aarhus Universitet, 11.12

Warring, A. (2019). Genus, performativitet och reenactment av det amerikanska inbördeskriget. Opponent ved slutph.d.-seminar, Linnéuniversitet, Växsjö, 25.9.

Warring, A. (2019). At åbne skuffen: Om tidligere børnehjemsbørns transformationer af selvet og den sociale verden gennem erindringsarbejde. Ph.d.-opponent, Syddansk Universitet, Odense, 31.1.

Warring, A. (2019). Vikinger nu. Medarrangør af seminar, Roskilde Universitet, Roskilde, 23.3.

Warring, A. (2018). Introduction to Nordic museum histories. Vores museum-konference Nordic museum histories, Syddansk Universitet, 31. januar.

Warring, A. (2018). DR’s Danmarkshistorie: Erindrings- og identitetspolitisk kamparena. Oplæg på Enhedslistens Kulturfestival, Valby Kulturhus, 27.1.

Warring, A. (2018). Tidligere børnehjemsbørns erindringsarbejde relateret til Danmarks Forsorgsmuseum. Oplæg på ph.d.-slutseminar, Syddansk Universitet, 2.5.

Warring, A. (2018). Muserne, brugerne og fortiderne. Oplæg på ODM (Organisationen Danske Museer) seminar, Vejle, 13.11.

Warring, A. (2018). Cradle of the Nation: The heritage and politics of Kongernes Jelling and Lejre. Oplæg på Universitet i Bergen, 17.12.

Warring, A. (2017). Norge – Danmark i kunsten at jubilere. Mundtligt oplæg ved seminaret Kunsten at jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitik, Litteraturhuset, Oslo, 3.5.

Warring, A. (2017). Reenactment og historiebrugere. Forelæsning på Historielærerforeningens kursus ”Danmarkshistorier”, Svendborg, 26.10.

Warring, A. (2017). Danmarkshistorier 2017: Hvorfor og hvordan. Mundtligt oplæg på konference, Institut for kommunikation og Humanistiske videnskab, Roskilde Universitet, 17.11.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat. Historiske jubilæer. Forelæsning ved Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling, Jelling, 26.10.

Warring, A. (2016). Fortider iscenesat – historiske jubilæer. Forelæsning ved UCSJ, Campus Roskilde, 27.10.

Warring, A. (2016). Historiebrug og reenactment. Forelæsning på kursus for historielærerne ved læreruddannelserne i Danmark, Metropol, København, 24.11.

Ikke-fagfællebedømte øvrige produkter

Vistisen, P. (Producer), Selvadurai, V. (Producer), Krishnasamy, R.K. (Producer), & Smed, S. G. (Producer) (2018). Aratag: Give your visitors a digital experience. Computer programme, Retrieved from https://aratag.com

Vistisen, P. (Producer), Selvadurai, V. (Producer), & Krishnasamy, R.K. (Producer) (2018). Big Ocean Window: BOW. Computer programme.

Populær formidling

Trykte medier

Aagard, L. H. (2018). Big bang eksploderer nu ved søerne. Artikel om Vores museum-udstilling, Berlingske, 31.1. https://www.berlingske.dk/samfund/big-bang-eksploderer-nu-ved-soeerne

Achiam, M. (2019). Transforming capacity for inclusion in science centers and museums. Informal Learning Review, 154(1), 14-16.

Alfort, S. (2018). Forældre har til alle tider været forskrækkede over ny teknologi i deres børns liv. Zetland. Interview med Kirsten Drotner, 13.8.

Astrup, M. (2018). Jagten på den perfekte app. Danske Museer, 3 (s. 10-11). Interview med Rameshnath Krishnasamy http://quickpaper.rosendahls.dk/Danskemuseer/DM3-018/pubData/source/DM318_Quickpaper.pdf

Baggesen, R. H. (2019). #museum #SoMe. Danske Museer, 5, 20-21.

Boye, A. (2018). Astrofysik for alle. Interview med Line Bruun Nicolaisen, Lokalavisen Vesterbro, 18.1. http://www.e-pages.dk/lokalavisenvesterbro/170/16

Christensen, H.D. (2019). Eliten fylder stadig mest på museerne. Magisterbladet, 3, 15.3.

Christensen H.D. (2019). Politisk pres har gjort kulturhistoriske museer digitale. Kristeligt Dagblad, 3.9.

Christensen, H.D. (2019). Museumsbestyrelse er uprofessionel, mener tidligere ansatte. Kristeligt dagblad, 28.9.

Christensen, H.D. (2019). Tidligere ansatte: Søfartsmuseum lider under dysfunktionelt arbejdsmiljø og ringe faglighed. Kristeligt Dagblad, 27.9.

Christensen, H.D. (2019). Kritik: Søfartsmuseum manipulerer med besøgstal. Kristeligt Dagblad, 30.9.

Christensen, H.D. (2019). Vikinger og kedsomshedsknap har løftet Nationalmuseets besøgstal. Kristeligt Dagblad, 19.11.

Christensen. H.D. (2018). Museers publikumsfokus giver pote - og bekymring. DM NATUR & KULTUR. Interview med Hans Dam Christensen, 29.6. https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/magasinet-dm-natur-kultur/dm-natur-kultur-2018/lkffjuni2018/04publikumsfokus?fbclid=IwAR0_etKSLMyFP7XbM8MBVNCA4LGCGTbAsaj5cjybFmg2KAZ_Ttbs0mjaQww

Drotner, K. (2019). Vores museum: Hvad, hvorfor og hvordan? Danske museer, 3, 38-39.

Drotner, K. (2019). Vi har brug for humaniora til at løse menneskeskabte problemer, Altinget, 26.11. (blandt årets 5 mest læste debatindlæg).

Drotner, K. (2018). Mette Bock dumper i mediehistorie. Kommunikationsforum, 3.7. https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Medieforliget-i-skyggen-af-fremtiden

Drotner, K. (2018). Lad børnenes mobiltelefoner være. Kommunikationsforum, 16.8. https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Debat-om-mobilforbud-mangler-nuancer

Drotner, K. (2016). Museerne fornyer sig. Interview, Politiken, 17.6.

Drotner, K. (2016). Digital dannelse er mere end beskyttelse. Kronik, Politiken, 6.8.

Drotner, K. (2016). De vilde ideer skal tilbage i klasseværelset. Interview, Politiken, 27.11.

Drotner, K. (2017). Myter om kreativitet står i vejen for læring. Folkeskolen nr. 8.

Drotner, K., S. L. Johansen & J. Tække (2017). Mobilforbud i skolen er problemet, ikke løsningen. Kronik, Politiken, 14.10.

Drotner, K. (2017). Skal museet være tempel eller folkeligt forum. Kronik, Politiken, 24.11.

Grambye, V.H. (2018). Nationalmuseet satser desperat på oplevelse frem for oplysning. Kronik. Politiken, 29.11.  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6872711/Tror-ledelsen-virkelig-at-museet-får-’nerve’-og-’kant’-af-at-overgive-sin-integritet-til-et-mediestunt-som-dette

Grambye, V. H. (2017). Marie Høgh er Holbergs Per Degn. Læserbrev, Fyens Stiftstidende, 30.1.

Haldrup, M., & Baggesen, R.H. (2019). Borgerne som medskabere af kommunikationshistorien. Danske museer, 3, 40.

Højsgaard, L. (2018). Politikere glemmer museumsopgaver. DM NATUR & KULTUR. Interview med Hans Dam Christensen, 1.10. https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/magasinet-dm-natur-kultur/dm-natur-kultur-2018/lkffseptember2018/01-politikere-glemmer-museumsopgaver

Højsgaard, L. (2018). Forskere vil redefinere god kvalitet for museer. Magisterbladet. Artikel om Vores museum, 14.10. https://www.magisterbladet.dk/news/2018/november/forskerevilredefineregodkvalitetformuseer

Højsgaard, L. (2018). Forskerhjælp åbnede døren til større målgruppe. Magisterbladet. Artikel om Vores museum-projekt på Tycho Brahe Planetarium, 14.10. https://www.magisterbladet.dk/news/2018/november/forskerhjaelpaabnededoerentilstoerremaalgruppe

Jakobsen, L.S., & Larsen, A. H. (2019). Hvordan bruger mænd museer?  Danske museer, 1, 10-14.

Jensen, J.F. (2019). Når museer bygger om, vokser besøgstallet. Kristelig Dagblad (interview), 30.3.

Jessen, T. S. (2019). Levendegørelser gennem 100 år. Danske museer, 3, 36-38.

Jessen, T. S. (2019) Det kulturhistoriske museum er blevet særdeles levende. Kristeligt Dagblad, 13.9. Link: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/det-kulturhistoriske-museum-er-blevet-saerdeles-levende

Jørgensen, L. (2018). Digitale frontløbere. Interview og artikel. Danske Museer 3 (pp. 16-17). http://quickpaper.rosendahls.dk/Danskemuseer/DM3-2018/

Kjær, B. (2018). Vi trængte til at skabe en ny fortælling. Artikel om Vores museum-udstilling, Politiken, 1.2. https://politiken.dk/kultur/art6318903/»Vi-trængte-til-at-skabe-en-ny-fortælling«

Kristensen, K. (2018). Museer er uenige om, hvornår en gæst er en gæst. Kristeligt Dagblad. Interview med Hans Dam Christensen. 7.2.

Larsen. A.H. (2018). Naturen er blevet populær som kunst. Interview. Kristeligt Dagblad, 2.3.

Larsen. A.H. (2018). Når døden skal formidles til børn, skal fantasien sættes i frigear. Interview, Kristeligt Dagblad, 23.3.

Larsen. A.H. (2018). Kulturen hyrer flere daglejere end landbruget. Interview. Magisterbladet, 17.8.

Larsen. A.H. (2018). Om museer og prekarisering, P4 Østjylland, 6.9.

Larsen. A.H. (2018). Om små museer. Interview. DR Trekanten, 29.9.

Larsen. A.H. (2018). Danske museumsgæster vil ikke aktiveres. Men de slipper ikke. Interview. Berlingske Tidende, 24.10.

Larsen. A.H. (2018). I sidste ende kan vi blive mere uvidende om vores fortid. Interview. Berlingske Tidende, 24.10.

Littrup, S. L., & M. Achiam (2017). At være i det, når man lærer om det. MiD Magasin, 37, 4-7. http://voresmuseum.dk/in-the-media/at-vaere-i-det-naar-man-laerer-om-det/

Madsen, K.H. (2018). Museer må ikke glemme, at fokus skal være på genstande – ikke fortællingen om den. Kronik. Kristeligt Dagblad, 21.11.  https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/de-nye-museer-mellem-oplevelse-og-oplysning

Nicolaisen, L. (2018). Astrofysik for alle. Interview. Lokalavisen Vesterbro, 18.1. www.e-pages.dk/lokalavisenvesterbro/170/

Politikens redaktion (2018). ”Man føler næsten, at man selv er ude i rummet”: To unge anmelder Planetariets nye udstilling om det kosmos der skabte dig. Politiken, 1.2. https://politiken.dk/kultur/art6310872/To-unge-anmelder-Planetariets-nye-udstilling-om-det-kosmos-der-skabte-dig

Redaktionen (2018). Hals Museum bliver selvbetjent. Hals Avis. Artikel om Vores museum-projekt på Nordjyllands Historiske Museum, 24.4. https://halsavis.dk/nyheder/hals-museum-bliver-selvbetjent/6d78ea28-b8fa-416a-bec4-93b048460df3

Særkjær C. (2017). KUNST I KASSEN – Et museum popper op, Udtryk, nr. 2 – sommer/ efterår 2017, https://www.randerskunstmuseum.dk/media/38305/udtryk-2-2017pdf.pdf

Særkjær C. (2017). Når museet og forskeren rykker ud i byrummet, interview i nyhedsbrevet for Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/naar-museet-og-forskeren-rykker-ud-i-byrummet/

Voetman, H. (2018). Planetariets opskrift på spektakulær oplevelse: Skærme og atter skærme. Artikel om Vores museum-udstilling, Information, 12.2.  https://www.information.dk/kultur/anmeldelse/2018/02/planetariets-opskrift-paa-spektakulaer-oplevelse-skaerme-atter-skaerme

Warring, A. m.fl. (2017). Danmarkshistorier. Interview i Radio 24syv Romerriget. 11.11.

Warring, A. m.fl. (2017). Historiestrid er en strid om, hvem det danske “vi” er. Interview i Kristeligt Dagblad, 1.11.

Warring, A. m.fl. (2017). Det er vores historie, men hvem er ”vi”? Interview i Kristeligt Dagblad, 1.11.

Yates, M., & Larsen, A.H. (2019). 6000 breve: Hvad gør man? Danske museer, 3, 39-40.

Ikke-trykte medier

Baggesen, R. (2016). Participatory and professional interchange in digital museum practice. Blogpost. https://blatryk.wordpress.com/2016/09/01/new-project-participatory-and-professional-interchange-in-digital-museum-practice/

Baggesen, R. (2018). Designing ‘The explorative exhibition’. Blogpost, 25.4. https://museummusings.blog/2018/04/25/designing-the-explorative-exhibition/

Baggesen, R. (2018). Exploring new museum practices through design. Blogpost, 15.5. https://www.enigma.dk/2018/05/15/exploring-new-museum-practices-through-design/

Baggesen, R. (2018). ’Skriv din historie her…’. Blogpost, 2.7. https://museummusings.blog/2018/07/02/skriv-din-historie-her/ & https://www.enigma.dk/2018/07/02/skriv-din-historie-her/

Baggesen, R (2018). Initial explorations. Blogpost, 6.7. https://museummusings.blog/2018/07/06/initial-explorations/

Drotner, K. (2018). Debat om fordeling af statstilskud. Interview i DR P4 Morgen, 2.3.

Drotner, K. (2018). Kreative læringsrum. Interview i Kulturen på P1, 7.3.

Drotner, K. (2018). Interview om Vores museum, DR Kulturen, 8.3.

Drotner, K. (2018). Mobilbrug og ytringsfrihed. Interview i Radio 24/7, 11.8.

Drotner, K. (2018). Interview. TV2 Nyhederne, 13.8.

Drotner, K. (2018) Børne-tv. Interview i DR Orientering, 18.9.

Drotner, K. (2017). Nu bliver flygtningene snart kultur. Kommentar til udstilling på Nationalmuseet, DR Kultur, 12.1.

Drotner, K. (2017). Innovation og kreativitet. Interview, Station København, 1.2. https://www.youtube.com/watch?v=tRuZNQqHRFk

Drotner, K. (2017). Hvad er digital dannelse? Interview, Videnskab.dk, 14.8.

Drotner, K. (2017). Digital kompetence og unges sikkerhed. Interview, DR-tv Søndagsmagasinet, 24.9.

Jensen, J.F. (2019). Redaktion af og bidrag til web-sitet: Dansk Center for Museumsforskning, www.museumsforskning.dk

Jensen, S.K. (2019). Debat om museumsdefinition. Kulturen på P1, 10.9.

Jørgensen, L. (2018). Museumsprofessionens perspektiver. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 19.3. http://voresmuseum.dk/in-the-media/museumsprofessionens-perspektiver/

Jørgensen, L. (2018). Museets oprindelse. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 6.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-praemoderne-museum/

Jørgensen, L. (2018). Gud, konge og fædreland. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 9.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/gud-konge-og-faedreland/

Jørgensen, L. (2018). Kunsten at kommunikere. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 11.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/kunsten-at-kommunikere-2/

Jørgensen, L. (2018). Den levende fortid. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 19.4. http://voresmuseum.dk/in-the-media/den-levende-fortid/

Jørgensen, L. (2018). Maritim magi på spil. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 1.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/maritim-magi-paa-spil/

Jørgensen, L. (2018). Det selvbetjente museum. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 5.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-selvbetjente-museum/

Jørgensen, L. (2018). Det inkluderende museum. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 10.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-inkluderende-museum/

Jørgensen, L. (2018). Det eksperimenterende kunstmuseum. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 15.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-eksperimenterende-kunstmuseum/

Jørgensen, L. (2018). Den undersøgende udstilling. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 20.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/den-undersoegende-udstilling/

Jørgensen, L. (2018). Museet som oplevelsesrum. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 25.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/museet-som-oplevelsesrum/

Jørgensen, L. (2018). Kunsten at kommunikere. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 30.5. http://voresmuseum.dk/in-the-media/kunsten-at-kommunikere-2/

Jørgensen, L. (2018). Det digitale museum. Interview og artikel. www.voresmuseum.dk, 2.8 http://voresmuseum.dk/in-the-media/det-digitale-museum/

Littrup, S. L. & T. T. Pedersen (2017). Soundscapes og blå tåge - hvad kan nye udstillingsgreb gøre for kulturhistoriske oplevelser? Interview om udstillingsprojekt på Dansk Borgcenter, P4 Morgen, 12.7. http://www.dr.dk/radio/p4sjaelland/p4sjaelland-morgen/p4-morgen-2017-07-12-06-05-6

Littrup, S. L. (2017). Legesyg kanon. Om Hollands nationale kanon-udstilling. Artikel på Nationalmuseets intranet, 15.12.

Madsen, K. H. (2018). Interview. DR Aftenshowet, 26.11.

Nicolaisen, L. & T. Ibsen (2018). Interaktiv udstilling vækker universet til live. DR2 Dagen, 2.2. https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-dr2/dr2-dagen-2018-02-02

Nicolaisen, L. & T. Ibsen (2018). Hypatia goes to outer space: Creating an exhibition about the spectacular origins of humankind. Hypatia Project nyhedsbrev 24.01.18 http://www.expecteverything.eu/hypatia-goes-outer-space/

Nicolaisen, L. (2018). Astrofysik for alle. Interview, Lokalavisen Vesterbro, 18.01.18. www.e-pages.dk/lokalavisenvesterbro/170/

Pedersen., T. T. (2018). Debat om fordeling af statstilskud. Interview. DR P4 Eftermiddag, DR P4, 2.3.

Særkjær C. (2017). projektet ”Kunst i kassen”, (pop up museum i samarbejde med Randers Kunstmuseum), 12.8-19.8. https://www.randerskunstmuseum.dk/nyheder/2017/kunst-i-kassen-et-museum-popper-op/

Yates, M. (2017). Sådan bliver museerne vores. Interview i nyhedsbrevet for Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet. 15.7. https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/vores_museum_konference

Yates, M. (2017). Ph.d. på forskningsophold i Californien. Artikel i nyhedsbrevet for Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. 15.12. http://cc.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/phd-paa-forskningsophold-i-californien/

Bredt formidlende foredrag

Baggesen, R. & M.G. Johansen (2018). Den flerstemmige udstilling. Præsentation ved Operate Experience Breakfast Academy, København, 30.10.

Drotner, K. (2018). Digital dannelse i folkeskolen, Rebildkonferencen, 18.1.

Drotner, K. (2018). Om at danne og uddanne digitale medborgere, Tænketanken DEA’s partnerdag, 23.1.

Drotner, K. (2018). Digital dannelse: Informationskompetence og 21st-century skills i gymnasieskolen, Nyborg Gymnasium, 23.8.

Grambye, V.H. (2018). Speaker i den permanente udstilling Kongens kunstkammer, Nationalmuseet.

Haldrup, M., & Maksimov, D. (2019). Queering the museum: Public performance and guided tours in collections. København: Glyptoteket.

Haldrup. M. (2018). Futurability: Speculations on time, design and performance. Tiltrædelsesforelæsning, Roskilde Universitet, 20.4.

Haldrup. M. (2018). Innovative thinking and museums. Keynoteforelæsning ved Röddik-träff Linköping, 5.12.

Haldrup. M. (2018). Speculative scenographics. Introduktion og seminar, Roskilde Universitet, 13.12.

Høgedal, A. (2017). Vores museum: Forskningsområder, formål og ”nytte-effekt”. Oplæg ved seminar: Digital formidlingsstrategi, Museernes Videncenter for digital formidling (MMEx), Museum Silkeborg, 16.01

Høgedal, A. (2016). Vores museum: kvalitetssikring af dansk formidlingsforskning. Oplæg ved Organisationen Danske Museers (ODM) årlige orienteringsmøde, Vejle, 15.10

Jensen, J.F. (2018). Inddragende museer. Oplæg ved Folkemødet, Allinge, 16.6.

Jensen, J.F. (2018). Invio og oplevelsesøkonomien. Oplæg ved konferencen Oplevelsens arkitektur, Vikingeskibsmuseet, Roskilde, 15.11.

Jessen, T.S.G. (2018). Levendegørelse gennem 100 år: Problemer og potentialer. Præsentation ved Museum Amagers levendegørelsesakademi, København, 3.7. og 10.7.

Jessen, T. S. G. (2017). Levendegørelse gennem 100 år. Problemer (og potentialer). Præsentation ved Museum Amagers levendegørelsesakademi, København, 11.7., 18.7. og 25.7.

Madsen, K.H. (2018). Det grundtvigianske museum. Foredrag på Herningsholm Museum, 10.11.

Myrczik, E. (2017). Different types of participatory practices and digital museum mediation. Foredrag til seminar: Sociale rum og brugerinddragelse i udstillinger, Den Gamle By, Aarhus, 28.11.

Nicolaisen, L. (2016). Museumsforskning i planetariumskontekst. Interactive presentation for guides and educators at Tycho Brahe Planetarium, København, 12.12.

Øvrig formidling

Achiam, M. (2018). Opponent ved Mia Yates thesis-seminar, Aarhus Universitet, Aarhus, 5.11.

Udstillingen Made in Space åbner på Tycho Brahe Planetarium, København, 1.2.

Udstillingen Made in Space vinder the Mariano Gago Sustainable Succes Award ved Ecsite Annual Conference 2018, Genève, 6.6.