Museet som hybridt oplevelsesrum

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Signe Lykke Littrup; lektor, ph.d. Michael Haldrup, Roskilde Universitet; og Danmarks Borgcenter

Projektperiode

1. august 2016 – 31. juli 2019

At tilbyde attraktive oplevelser er de sidste årtier blevet en vigtig opgave for de danske museer, og digitale teknologier har gjort deres entré på museerne med løftet om at befordre immersive oplevelser, interaktion og leg for de besøgende. Dette projekt har til formål at bidrage til at styrke viden om, i hvilket omfang og på hvilke måder digitale teknologier understøtter den fysiske museumsoplevelse. Formålet opfyldes ved at undersøge, hvorvidt og i givet fald hvordan digitale teknologier styrker vekselvirkningen mellem individuelle og sociale udstillingsoplevelser, analoge og virtuelle rum, samt i hvilken grad oplevelsesdesign kan understøtte leg såvel som læring og erfaring i oplevelsesrummet.
Teoretisk arbejder projektet ud fra postfænomenologisk teori, der har fokus på, hvordan menneskers oplevelser medieres teknologisk i et hybridt felt mellem det fysiske og virtuelle rum. Empirisk har projektet fokus på Danmarks Borgcenter, som i løbet af 2018 justerer dele af sine udstillinger. Metodisk foretages observationer og optagelser af museumsgæsters interaktioner på Danmarks Borgcenter, og der foretages interviews af gæster og hyppige museumsgæster såvel som og ikke-brugere. På den baggrund arbejdes med bruger-fokuserede design-tilgange med henblik på at redesigne dele af Borgcentrets formidling.
Dette projekt bidrager til det overordnede forskningsprojekt med teorier og viden om samspillet mellem digitale og analoge teknologier i udstillingsrum og med viden om museumsgæsters teknologisk medierede oplevelser, hvilket har bred relevans for museumssektoren.

Læs mere om Signe Lykke Littrups projekt i artiklen Museet som oplevelsesrum eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.