Kunst, dialog og eksperiment: brugerdeltagelse som social katalysator for museumskommunikation

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag.  Christiane Witzel Særkjærlektor, mag.art. Ane Hejlskov Larsen, Aarhus Universitet; og Randers Kunstmuseum

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke muligheden for at tiltrække forskellige brugergrupper på kunstmuseer gennem deltagende formidling. Dette opnås ved at udvikle og undersøge nye former for deltagelse og dialog med brugere og potentielle brugere af Randers Kunstmuseum ud fra spørgsmålene: Hvordan aktiveres permanente kunstsamlinger? Hvilken betydning har museumsrummet og interaktionen mellem brugerne for deres kunstoplevelse, og hvordan udvikles brugernes deltagelse på museet, så den giver mening for den enkelte, institutionen og samfundet? Det er projektets tese, at deltagende formidling i en kunstmuseal sammenhæng skaber nye sociale og æstetiske møder for og med brugerne, som åbner for nye forståelser af kunst, og som samtidig øger brugernes samfundsmæssige engagement.
Metodisk anvendes en kvalitativ, eksperimentel tilgang med brugerinterviews og deltagerobservation samt en række konkrete interventioner. Her udvikles og afprøves forskellige udstillings- og formidlingseksperimenter fx i form af et pop up museum, hvor brugerne møder værker fra Randers Kunstmuseums samling uden for museet.
Projektets resultater bidrager med nye tilgange til, hvordan kunstmuseer kan skabe mere deltagende formidlingsformer og inddrage forskellige brugergrupper, og er af relevans for andre museer og kulturinstitutioner, der ønsker at fremme medborgerskab og dialog.

Læs mere om Christianes Witzel Særkjærs projekt i Kunsten at kommunikere eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.