Mellem centrum og periferi

Mellem centrum og periferi: museumsudvikling 1850-1950

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Kasper Haunstrup Madsen og lektor, ph.d. Lars Bisgaard , Syddansk Universitet

Projektperiode

1. august 2016 - 1. august 2019

Moderne danske museers vigtigste vækstperiode er 1850-1950, og de fleste museer ligger stadig uden for de store byer. Projektets formål er at bidrage til at forstå grundlaget for at oprette de mindre kulturhistoriske provinsmuseer. Det formål opfyldes ved at undersøge disse museers institutionshistorie samt deres formidlingsformer ud fra en tese om, at afvejninger af oplysning og oplevelse afhænger af geografisk placering. Var de mindre provinsmuseer mere aktive end de større bymuseer til at skabe netværk til andre lokale aktører og udvikle museumsformidling i forhold til fx højskoler og forsamlingshuse? Det primære empiriske grundlag er årsskrifter, organisationsdokumenter og interne arbejdspapirer fra de kulturhistoriske provinsmuseer, der opstår i perioden. Hermed sikres en spredning i forhold til størrelse, alder og geografisk placering. Museernes tidlige institutionshistorie er ikke gennemgået med det sigte før, og projektet udgør dermed et afgørende historisk grundlag for Vores museums nutidige spor, især i forhold til at afdække institutionsanalyse og forstå geografiske og kulturelle positioner i dilemmaerne mellem oplevelse og oplysning.

Læs mere om Kasper Haunstrup Madsens projekt i artiklen Gud, konge og fædreland, eller se videoen herunder, hvor han kort fortæller om sin forskning.