Astrofysik og formidling

Astrofysik: mellem forskningsfaglighed og engagerende formidling

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.scient. Line Skøtt Nicolaisen; lektor, ph.d. Marianne Achiam, Københavns Universitet; og Tycho Brahe Planetarium

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Det ultimative mål for science-centre og museer er at gøre viden tilgængelig for offentligheden. Internationale undersøgelser viser imidlertid, at denne viden er ikke lige tilgængelig og relevant for alle, og at køn spiller en stor rolle for besøgendes oplevelser af formidling. Dette projekt har til formål at bidrage til at styrke en differentieret formidling af naturvidenskab især i forhold til astrofysik. Formålet søges opfyldt ved at undersøge et planetariums formidling med fokus på mulige in- og eksklusionsprocesser af brugere.
Projektet benytter didaktisk teori til at undersøge betingelser, der har indflydelse på udformningen af formidling i udstillinger og andre formidlingstilbud. Ændrer transformationen af videnskabelig viden til bred formidling professionelle formodninger om en besøgende? Er transformationen med til at viderebringe stereotype forestillinger om, hvad der udgør en besøgende, som er interesseret i astronomi? Hvilke elementer er vigtige for at fremme en differentieret formidling?
Empirisk med-designer projektet en ny udstilling sammen med Planetarium med fokus på at udvikle differentieret formidling. Metodisk anvendes interview med mulige brugere opdelt i forhold til køn og af med-design baseret på brugeranalyser. Projektets resultater vil danne grundlag for et inkluderende design af udstillingen og vil bidrage til at udvikle viden om at designe for inklusion.
Projektet vil derved bidrage med vigtig viden om, hvordan man kan designe for inklusion inden for et emne, som mange borgere traditionelt opfatter som ekskluderende. Denne viden har ikke kun relevans for danske science centre, men også for museer generelt, national og internationalt.

Læs mere om Line Nicolaisens projekt i artiklen Det inkluderende museum eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.