Design af brugerinddragende formidling

Medudvikling af 'Den eksplorative udstilling'

Samarbejdspartnere

Postdoc, ph.d. Rikke Haller Baggesen; lektor, ph.d. Michael Haldrup, Roskilde Universitet; og ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Digitale teknologier medvirker ikke blot til at ændre museers fysiske og virtuelle formidling, de åbner også for nye former for udveksling mellem museer og brugere, når brugerne eksempelvis inddrages som medindsamlere. Dermed udviskes grænserne mellem indsamling og formidling, og samtidig skubber udviklingen til museernes traditionelle opdeling mellem forskningsfaglige og formidlingsfaglige opgaver og kompetencer. Projektet sætter fokus på denne proces ved at undersøge samspillet mellem indsamling og formidling, oplysning og oplevelse, og borgerbidrag og museumsfaglighed i en brugerinddragende indsamlingspraksis. Projektet undersøger ligeledes, hvordan designmetoder og forskningsforankring kan være med til at understøtte museets udviklingsproces. Empirisk bygger projektet på medudvikling og evaluering af 'Den eksplorative udstilling' på kommunikationsmuseet Enigma gennem workshops og brugerundersøgelser med fokus på at skabe såvel gode brugeroplevelser som samlingsrelevant indhold.

Læs mere om Rikke Baggesens projekt i artiklen Den undersøgende udstilling eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.