3D-teknologi i aktuel museumsformidling

Udvikling og implementering af 3D-teknologi i aktuel museumsformidling

Samarbejdspartner

Lektor Lise Skytte Jakobsen, Aarhus Universitet

Projektperiode

1. august 2016 - 1. januar 2019

3D-scanning, 3D-print og 3D-modellering bliver i disse år tilgængelige digitale teknologier også for museerne. Økonomisk og teknisk er disse metoder nu inden for rækkevidde, og der eksperimenteres på flere udenlandske og danske museer med at udnytte 3D-teknologien til at styrke kvaliteten af kulturarvsrepræsentationen online, og også til at skabe markante oplevelser i de fysiske udstillinger. Med 3D-print kan man bl.a. re-materialisere museumsgenstande og invitere til berøring, brug og re-modellering af arkæologiske fund, kunstværker og naturarv. Teknologien giver nye og interessante perspektiver på begrebet ’digital levendegørelse’, ligesom den åbner hidtil ukendte muligheder for at udvikle mental sundhed via genstandshåndtering. Udviklingen kalder imidlertid også på en kritisk analyse og diskussion af de formidlingsmæssige fordele og udfordringer ved at anvende 3D-teknologi som repræsentationsform i museumssammenhæng. Målet med undersøgelsen er at skabe erfaringsudveksling mellem kultur- og naturhistoriske museer samt kunstmuseer vedrørende brugen af 3D-teknologi. Det sker gennem en kortlægning af de væsentligste eksisterende danske og internationale tiltag samt gennem følgeforskning på igangværende udviklingsprojekter med henblik på konkretisering af best practice på området.