Generalist eller specialist

Generalist eller specialist? En undersøgelse af museumsprofessionens udvikling fra 1958 til i dag med særligt fokus på forventningerne til de museumsprofessionelles kompetencer

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Susanne Krogh Jensen og professor, ph.d. Hans Dam Christensen, Københavns Universitet

Projektperiode

1. september 2016 - 1. august 2019

Siden den første lov om kulturhistoriske lokalmuseer blev vedtaget i 1958, har danske museer oplevet en professionalisering på en lang række områder. Skiftende opfattelser af museernes institutionelle rolle og opgaver i velfærdssamfundet har ført til ændringer i museumsmedarbejdernes arbejde og i forventningerne til deres kompetencer. Centralt for disse ændringer er fortløbende debatter om museet som institution – ikke mindst debatten om forholdet mellem oplysning og oplevelse i museernes arbejde. Dette projekt har til formål at bidrage til en nuanceret forståelse af museernes professionalisering. Formålet opnås ved at analysere museumsarbejdets udvikling fra 1958 til i dag. Grundlaget for den empiriske del af undersøgelsen er i lovgivning og tilhørende regelsæt, de udbudte uddannelsesmæssige muligheder for museumsprofessionelle, samt museernes organisatoriske udvikling i form af deres strategiske og praktiske udfyldelse af de skiftende rammer. Ved at karakterisere og diskutere museumsprofessionernes udvikling i relation til museernes placering som kulturelle samfundsinstitutioner tilfører projektet Vores museums overordnede program et vigtigt historisk perspektiv og styrker samtidig vidensgrundlaget for nutidens debatter om museers interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere om Susanne Krogh Jensens projekt i artiklen Museumsprofessionens perspektiver eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.