Formidlingsdimensioner på Louisiana

Det nye oplevelsesmuseum: formidlingsdimensioner på Louisiana, 1958-1998

Samarbejdspartner

Lektor Malene Vest Hansen, Københavns Universitet

Projektperiode

 

Knud W. Jensen, grundlæggeren af Louisiana, fremhævede kunstmuseet som et oplevelsesrum, et mødested og levende kulturhus, da Louisana havde 40 års jubilæum i 1998: “Jo flere oplevelsesmuligheder programmet rummer, des mere lever Louisiana op til sin idé - at være et “musisk mødested” og et “samtidsengageret miljø”.’ Inspireret af MOMA i New York inviterede Louisiana publikum indenfor til kunstoplevelser med et udvidet udstillingsbegreb – og endda med indbydende hjemlig arkitektur og pejsestue med magelige stole og servering. Den oplevelsesfokuserede formidling stod dengang i kontrast til etablerede kunstmuseers mere finkulturelt fokuserede udstillings- og publikumspolitik; i dag er det en gængs model. Delprojektet har som tese, at Louisiana fremstår som model for det oplevelsesorienterede kunstmuseum i Danmark og vil undersøge, hvilket oplysningsideal, dette erklærede fokus på oplevelsesdimensioner indebærer. Det skal ske gennem en analyse af Louisianas udstillingspolitik gennem museets første 40 år, her særligt museets egen italesættelse af visioner samt nye formidlingstiltag som børnehus. Analysen perspektiveres med diskursanalyse af nyhedsmediers og kunstkritikkeres repræsentation af Louisiana.