Digital museumsformidling

Digital museumsformidling i Danmark: en kritisk evaluering af implementering og impact

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Eva Pina Myrczik og professor, ph.d. Hans Dam Christensen, Københavns Universitet

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Båret frem af digitale teknologiers udvikling, kulturpolitiske krav, offentlige projektmidler og offentlig-private samarbejder har museernes digitale formidling udviklet sig hurtigt over knap tre årtier. De nye formidlingsformer og –projekter baseres ofte på en stærk tro på digitale teknologiers muligheder for at formidle oplevelse og oplysning med afsæt i brugernes behov. Men vi mangler en samlet opsamling på og evaluering af alle disse erfaringer. Formålet med dette projekt er bidrage til en sådan evaluering, og det sker ud fra følgende forskningsspørgsmål: på hvilke måder fremmer digitaliseret museumsformidling i Danmark brugernes inddragelse, oplevelse og videndeling? Det empiriske datagrundlag er hovedsagelig kvantitativt og skabes via en landsdækkende undersøgelse blandt modtagere af Kulturministeriets tilskudsordninger og private fondstildelinger. Analysen kontekstualiseres i forhold til eksisterende brugerundersøgelser, resultatkontrakter, kulturpolitiske udredninger og uddybende kvalitative interviews med centrale aktører. Projektet danner en afgørende, kvantitativ ramme for Vores museums casebaserede projekter vedrørende nutidens praksis med brugerinddragelse.

Hør mere om Eva Myrcziks projekt i videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.