Antikvarerne 1600-1750

Antikvarernes netværk, lærdomsforståelse og formidlingspraksis 1600-1750: private samlinger mellem mikrokosmos og hybridernes fald

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Valdemar Hedelykke Grambye og lektor, ph.d. Lars Bisgaard, Syddansk Universitet

Projektperiode

1. september 2016 - 1. september 2019

Antikvarer før 1750, herunder den kendte Ole Worm (1588-1654), skabte forudsætningerne for etableringen af de moderne, danske museer i 1800-tallet og den første forståelse for systematisering af samlinger og genstande. Formålet med projektet er at bidrage til at forstå antikvarernes samlingsmæssige hensigter og ambitioner, den historiske relativitet til nutidens museumsformidling og antikvarismens betydning. Det formål opfyldes ved at undersøge udvalgte, danske antikvarers netværk, formidlingspraksis og lærdomsforståelse. Vi anlægger et transnationalt, netværksbaseret helhedsperspektiv på de danske private samlinger og deres udøvere i perionde 1600-1750 for på innovativ vis at placere historien om antikvarismen og de private samlinger i Danmark inden for en international forskningsdiskussion om tidlig transnational museums- og samlingsvirksomhed i Europa. Projektets empiriske grundlag er breve, dagbøger, accessions-, inventar- og samlingslister, præsteindberetninger, auktionskataloger, publikationer m.m. med et særligt fokus på ’kulturhistoriske’ genstande. Projektets indsigter perspektiveres i forhold til moderne museumsforsknings konstruerede dilemma imellem oplysning og oplevelse. Herved dannes en afgørende historisk klangbund for de formidlingsmæssige diskussioner i det kollektive forskningsprojekt, Vores Museum, som projektet er en del af.

Læs mere om Valdemar Hedelykke Grambyes projekt i artiklen Museernes oprindelse eller se videoen herunder, hvor han kort fortæller om sin forskning.