Design og evaluering af oplevelser

Design og evaluering af oplevelser som middel til læring i en museumskontekst

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.it. Kristina Madsen; professor, ph.d. Jens F. Jensen, Aalborg Universitet; og Limfjordsmuseet

Projektperiode

15. juni 2016 - 14. juni 2019

Limfjordsmuseet planlægger inden for de næste år at etablere en ny, permanent udstilling om Limfjordens søfart under arbejdstitlen ’Kurs og kompas’. Udstillingen vil bruge interaktive multimedier som midler til at skabe læring gennem fascination og forundring i stedet for fakta. Casen udgør således en enestående mulighed for at få indflydelse på og med-designe den faktiske udstilling og efterfølgende evaluere effekter og brugeroplevelser. Forskningsspørgsmålet er: Hvordan designer man ved hjælp af digitale, interaktive teknologier engagerende oplevelser, der er i stand til at optimere læring i forhold til stedbunden, maritim kulturarv, og i hvilket omfang sker den læring? Metodisk anvendes tilgange som research through design, aktionsforskning og oplevelsesdesign; mens evaluering sker via etnografiske metoder som deltagende observation og kvalitative brugerundersøgelser. Projektet medvirker især til at undersøge Vores museums repræsentations- og brugsdimensioner, og dets resultater har stor relevans for de mange museer, der anvender digitale teknologier og medier som veje til oplevelsesorienteret læring.

Læs mere om Kristina Madsens projekt i artiklen Maritim magi på spil eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.