Kulturhistoriske museer

Levendegørelse som formidlings- og oplevelsesform på kulturhistoriske museer gennem 100 år

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag. Tilde Strandbygaard Gabriel Jessen og professor, ph.d. Anette Elisabeth Warring, Roskilde Universitet

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Levendegørelse af fortid er vokset eksplosivt i løbet af de sidste årtier, og i dag er forskellige former for levendegørende formidling en integreret del af mange kulturhistoriske museers praksis. Ansatte, frivillige og besøgende iscenesætter på museerne en række forskellige historiske teknologier, aktiviteter og sociale roller, der blandt andet skal gøre forskellige fortider mere levende for publikum. Levendegørelser er imidlertid ikke noget nyt fænomen, og i dette projekt undersøger vi fænomenets mere end 100-årige forhistorie: hvor, hvornår, hvordan, hvorfor, til og for hvem danske museer har levendegjort fortid gennem de sidste ca. 100 år? Projektet berører dermed både institutions-, repræsentations- og brugerdimensioner i Vores museums samlede program. Formålet er at bidrage til en mere nuanceret forståelse af museers interaktion med det omgivende samfund historisk set. Det primære empiriske grundlag er museale arkiver og avismateriale, mens projektet teoretisk trækker på traditioner inden for specielt historiedidaktik.

Læs mere om Tilde Strandbygaard Jessens projekt i artiklen Den levende fortid eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.