Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke på dit museum?
En evaluering gør det muligt at vurdere, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i en indsats eller et projekt.
I Vores museums nye folder finder du gode redskaber til evaluering, der tager afsæt i brugerne.