Seminar om organisationsperspektiv

Vores museum holder internt seminar med temaet 'Analysedimension: organisation".

Hvor:

Limfjordsmuseet

Hvornår:

22. august 2018 kl. 9.30-17.00

Forskningsprogrammet Vores museum opererer med tre overordnede analysedimensioner: repræsentation, organisation og brugere. På dette seminar arbejder programdeltagerne med organisationsdimensionen.