Kulturmødet Mors

Vores museum deltager på Kulturmødet Mors

Hvor:

Nykøbing Mors

Hvornår:

22. -24. august 2019

Den 22. august var Vores museum på Kulturmødet på Mors. Her var vi inviteret indenfor i ODM’s telt ved et privat hjem ”Antjes hus” for under overskriften ”Vi elsker museer!” at dele erfaringer fra vores forskningsprojekt med politikere, kulturpersonligheder, museumsfolk og små grupper af borgere.

Professor Kirsten Drotner præsenterede Vores museum som helhed, som de  resultater, som projektet har opnået indtil nu. Museumsinspektør fra Limfjordsmuseet Nanna Folke Olsen fortalte om Vores museum set fra museumsvinklen herunder om det udbytte, der har været for museet at deltage i forskningsprojektet.

Ph.d.-stipendiaterne Kristina Madsen og  Rameshnath Krishnasamy har som en del af deres projekter i Vores museum udviklet et spil – The Our Museum Game, som de præsenterede. Herefter fik to grupper af fem personer mulighed for at prøve en kort version af spillet, under ledelse af Kristina og Ramesh. Deltagerne gav løbende deres feedback til spillet, som vil bliver brugt, når en ny version skal udgives.

Lidt om spillet:

Hvad handler spillet om? I skal sammen skabe et afbalanceret formidlingsdesign, der tilgodeser både oplysning og oplevelse i museet med udgangspunkt i brugeren ved at stille jer selv spørgsmålet: Hvordan kan vi forene det faktuelle med det underholdende og legende for derved at skabe rammerne for ‘den gode museums-oplevelse’?

Hvad er historien bag spillet? Spillet er lavet som et dialogredskab der samler forskellige kompetencer for at skabe den gode museumsoplevelse’ for brugeren. Fokus for spillet er afbalancering mellem oplysning og oplevelse med udgangspunkt i brugeren.

Oplysning henviser til det faktuelle, mens der med oplevelse menes det legende. Her rammesættes de to begreber gennem de tre analytiske dimensioner bruger, institution og repræsentation – i spillet kalder brugertype, museumstype og formidlingsgreb. Spillet kan bruges til at opnå indsigt i hinandens professionelle opgaver samt brugerens behov og ønsker. Det kan bruges som et designredskab til at takle specifikke udfordringer eller som et analyseredskab til at undersøge og forstå mindre klare udfordringer. Spillet er baseret på gennem det nationale forskningsprojekt ‘Vores Museum’ der arbejder ud fra den overordnede tese at museumsudvikling opstår i et spændingsfelt mellem oplysning og oplevelse. Læs mere på voresmuseum.dk.

 

Spildesign af Kristina Maria Madsen og Rameshnath Krishnasamy