Kursus i kulturelt medborgerskab på museer

En af museernes mange roller i samfundet er at skabe, udvikle og opmuntre til kulturelt medborgerskab. Som en del af det nationale forsknings- og udviklingsprogram Vores Museum har flere danske museer haft tilknyttet forskere, der er gået i dybden med at forstå, praktisere og udvikle, hvad det vil sige at tage kulturelt del i sit samfund. Det får du nu mulighed for at blive klogere på.

For hvad betyder kulturelt medborgerskab egentlig? Hvilken historie har begrebet i det danske samfund og i museumsverdenen? Hvordan og med hvilke brugergrupper kan museer arbejde målrettet med kulturelt medborgerskab? Kan man evaluere sin indsats i forhold til kulturelt medborgerskab?

På kurset belyser vi disse spørgsmål historisk og aktuelt. Du møder kolleger, der selv har arbejdet med kulturelt medborgerskab. På en workshop får du også mulighed for at konceptudvikle og idégenerere på, hvordan kulturelt medborgerskab kunne tage form på din institution. Workshoppen faciliteres af dagens undervisere.

På kurset får du indblik i:

  • Kulturelt medborgerskab som et historisk og teoretisk begreb
  • Ny formidlingsforskning med fokus på kulturelt medborgerskab
  • Hvilke målsætninger et fokus på kulturelt medborgerskab indebærer for formidlingsarbejde
  • Forskellige måder at arbejde i praksis med kulturelt medborgerskab i forbindelse med udstillinger, undervisning og arrangementer på museer
  • Hvordan du selv kan arbejde med kulturelt medborgerskab i din museumsformidling

Undervisere:

  • Kasper Rathjen, Museumsinspektør ved Fiskeri- og søfartsmuseet i Esbjerg og tidligere ph.d.-studerende ved Institut for Historie, Syddansk Universitet og Vores Museum.
  • Kirsten Drotner, Professor i Medievidenskab ved Syddansk Universitet, Leder af Vores Museum
  • Line Nicolaisen, Ph.d.-studerende ved Institut for Naturfagenes Didaktik, København Universitet og Vores Museum.
  • Niels Jørgen Gommesen, Ph.d.-studerende ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet og Vores Museum
  • Mia Falch Yates, Ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Kommunikation, Århus Universitet og Vores Museum

Alle undervisere har været en del af Vores Museum, et nationalt forsknings- og udviklingsprogram om innovativ og digital museumsformidling, der over en årrække har samlet forskere fra fem universiteter og otte museer. I projektet er museernes afvejning af oplevelses- og oplysningsdimensioner både historisk og aktuelt blevet belyst, og det er blevet undersøgt, hvordan formidlingsformer har ændret sig, og kan ændre sig, for at styrke medborgerskabet for flere brugere.

Programmet støttes af VELUX FONDEN, Nordea-fonden og de deltagende parter.

Praktisk:

Målgruppe: Museumsansatte og andre, der arbejder med museal og kulturel formidling
Undervisere: Kasper Rathjen, Kirsten Drotner, Line Nicolaisen, Niels Jørgen Gommesen, Mia Falch Yates
Dato: 14.12.2020
Tidspunkt: Kl. 09:45 - 17:00
Sted: Vartov, Farvergade 27, Hjørnestuen, 1. sal
Tilmeldingsfrist: 13.11.2020

Forberedelse:

Tilmeldte kursusdeltagere vil 1-2 uger inden kursusstart få tilsendt forberedelsesmateriale, inkl. litteratur. Heri indgår, at hver deltager skal bidrage med et løst skitseret forslag/en idé til et projekt, der kunne finde sted på deres institution - og hvor kulturelt medborgerskab er i fokus.