Powervejledning 2.0

Vores museum har afholdt anden runde med vejledning af de 13 deltagende ph.d.- og postdoc-projekter.

Hvor:

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet

Hvornår:

29. maj 2018 kl. 9.30-17.00

Vores museum har afholdt anden runde med vejledning af de 13 deltagende ph.d.- og postdoc-projekter. Til vejledningen forbereder alle projekter et projektnotat med fokus på, hvordan projektet undersøger VM’s undersøgelsesspørgsmål, tese og analysedimensioner (institutions-, repræsentations- og brugerdimensionerne). Derudover vil projektnotatet bl.a. beskrive projektets primære metode, hvordan projektet konkret arbejder med datanaalyse og hvilke metodiske udfordringer, man har mødt.

Desuden blev der mulighed for at besigtige det gamle teleskop hos Institut for Naturvidenskabens Didaktik.