Seminar om brugerperspektiv

Vores museum har afholdt internt seminar med temaet brugerperspektiv.

Hvor:

Hesselet, Nyborg

Hvornår:

3.-4. april 2018 kl. 9.30-17.00

Forskningsprogrammet Vores museum opererer med tre overordnede analysedimensioner: repræsentation, institution og brugere. På dette seminar arbejdede programdeltagerne med brugerdimensionen.

Programdeltagerne læste:

  • Falk, John (2006). Understanding Museum Visitors’ Motivations and Learning
  • Dawson, E; Jensen, E; (2011). Towards A Contextual Turn in Visitor Studies: Evaluating Visitor Segmentation and Identity-Related Motivations. Visitor Studies, 14 (2) pp. 127-140
  • Falk, J., Reinhard, E., Vernon, C., Bronnenkant, K., Heimlich, J., & Deans, N. (2007). Why zoos and aquariums matter: Assessing the impact of a visit to a zoo or aquarium. Silver Spring, MD: Association of Zoos & Aquariums.

Med udgangspunkt i de præsenterede tekster diskuterede programdeltagerne forskellige måder at frame brugerdimensionen på samt forskellige tilgange til at undersøge museumsoplevelser på. Herunder hvilke fordele og ulemper, styrker og svagheder de forskellige tilgange repræsenterer.

Programdeltagerne diskuterede forskelle og ligheder i opfattelsen af og diskussionen om brugerdimensionen inden for de enkelte Vores museum delprojekter og mellem de enkelte delprojekter og det samlede program. Derudover diskuteredes opfattelsen af og diskussionen om brugerdimensionen over tid, øvrige relevante og interessante måder at frame brugerdimensionen på samt andre tilgange til at undersøge museumsoplevelsen.

Seminaret blev rundet af med 'The Our Museum Game' - et museums-design-spil med fokus på brugerdimensionen i feltet mellem oplevelse og oplysning, udviklet og designet til lejligheden af ph.d.-stipendiaterne Kristina Madsen og Ramesh Krishnasamy fra Aalborg universitet.