Seminar om repræsentation

Vores museum har afholdt internt seminar med temaet 'Analysedimension: repræsentation'.

Hvor:

Institut for Informationsstudier, Københavns Universitet

Hvornår:

1. marts 2018 kl. 9.30-17.00

Forskningsprogrammet Vores museum opererer med tre overordnede analysedimensioner: repræsentation, institution og brugere. På dette seminar arbejdede programdeltagerne med repræsentationsdimensionen.

Programdeltagerne læser:

  • Michelle Henning, Legibility and Affect: Museums as New Media (2007)
  • Jennie Morgan, The Multisensory Museum (2011)

De vil diskutere, hvilke forskelle og ligheder der er i diskussionerne om repræsentationsdimensionen inden for de enkelte projekter, og i hvilken grad det reflekterer forskelle mellem institutionernes domæner (naturvidenskab, kunst og kulturhistorie). Derudover hvilke forskelle og ligheder der er mellem det historiske og det nutidige spor i forskningsprogrammet, og om diskussionen af repræsentationsdimensionen fx har forrykket sig over tid?