Seminar om designmetoder og designtilgange

Vores museum har holdt et internt seminar med temaet 'Design: teori, metode, praksis'.

Hvor:

Hindsgavl Slot

Hvornår:

28. februar 2017 kl. 9.00 til 1. marts 2017

Den 28. februar-1. marts 2017 holdt Vores museum internt seminar for projektets forskningsgruppe. På seminaret arbejdede forskningsgruppen med Design som metode og tilgang til udviklingen af udstillingsrum og formidlingsaktiviteter. Formålet var at give projektdeltagerne en introduktion til og et overblik over forskellige designretninger, metoder og redskaber til brug for analyse og udvikling af ny museumsformidling, at gennemprøve en mini-design workshop og få konkrete erfaringer herfra foruden at få perspektiveret designretninger og –metoder i forhold til praktiske eksempler fra museumssektoren.

Blandt oplægsholderne var professor Thomas Binder fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, lektor Lennart Björneborn fra Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet og seniorrådgiver Peter Bjerregaard fra Kulturhistorisk Museum i Oslo.