Seminar: Open acess og datadeling

Vores museum har afholdt internt seminar om datadrevet forskning og best practice indenfor datadeling.

Hvor:

Enigma - Museum for Post, Tele og Kommunikation

Hvornår:

30.-31. maj 2018 kl. 9.30-17.00

Vores museum har afholdt internt seminar om datadrevet forskning og best practice indenfor datadeling.

Formål med seminaret:
- Kortlægge delprojekternes forskellige typer af data
- Diskutere hvordan man kan skabe en database for bearbejdede tolkninger af forskningsresultater
- På baggrund af projektnotater at diskutere på hvilket niveau projektdeltagere i VM kan dele resultater og hvordan
- Begynde at gøre iagttagelser, tegne mønstre, sammenligne og generalisere på tværs af delprojekter, tid og museumstyper
- Finde fælles sigtelinjer for analyser og overordnede konklusioner på tværs af projekter
- Sikre validitet i projektet: alle forholder sig til de spørgsmål, der stilles i projektbeskrivelsen, så det bliver en del af hvert projekts forskningsdesign.