Todagesseminar

Vores museum har afholdt internt seminar med fokus på deling af resultater på progemniveau.

Gennem gruppearbejde har vi fundet frem til de vigtigste fælles resultater for de 13 projekter - for de tre dimensioner: institution, repræsentation og bruger

Hvor:

MBK Kursuslokaler, København

Hvornår:

30. april - 1. maj 2019 kl. 9.30-16.30

Vores museum har afholdt internt seminar med fokus på, hvilke resultater forskningsprogrammet har opnået som helhed.

Der blev arbejdet i grupper, hvor hvert gruppemedlem skulle præsentere de tre resultater, som man fandt vigtigst for programmet som helhed. Dernæst gruppediskussion, så hver gruppe blev enig om de tre vigtigste resultater. Resultaterne blev listet på blancher og på den måde præsenteret for de andre grupper. Gennem afstemning og diskussioner blev de mange resultater indsnævret til de tre vigtigste resultater for det overordnede program - dette for hver af Vores museums analytiske dimensioner: institution, repræsentation og bruger.