Vores museum deltager i ODM's faglige orienteringsmøde 2016

Vores museum deltager i ODM's årlige kunst, kultur- og naturhistoriske orienteringsmøde på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Hvor:

Munkebjerg Hotel

Hvornår:

15. november 2016

Den 15. november 2016 var Vores museum inviteret til Organisationen Danske Museers årlige kultur-, naturhistoriske og kunstfaglige orienteringsmøde. Vores museum deltog med oplægget Vores museum: Kvalitetsudvikling af dansk formidlingsforskning.

Vores museum: Kvalitetsudvikling af dansk formidlingsforskning
Forsknings og udviklingsprojektet Vores museum samler otte danske museer og fem universiteter om at undersøge, hvordan danskerne får bedre udbytte af museernes formidling. Gennem de sidste femten år har museerne i rigt omfang eksperimenteret med og udviklet nye formidlingsformer, så man kan berige museumsoplevelsen og involvere nye grupper. Men vi ved stadig meget lidt om, hvordan de nye apps, spil og digitale opstillinger egentligt fungerer for brugerne. Hvilke dilemmaer har danske museer historisk og aktuelt stået i, i afvejning af viden og oplevelse i deres formidling? Hvem bliver inddraget med museernes nye formidlingsformer? Hvad betyder brugerinddragelse i forhold til læring og fællesskab? Kan digitale medier få grupper, der ellers sjældent kommer på museer, til at engagere sig og forstå sig selv på nye måder? Og hvordan kan man designe digitale aktiviteter, der fremmer læring om videnskab for børn og unge? Det er baggrunden for det storstilede projekt, der gennem de næste fire år vil levere forskningsbaseret viden om, hvordan man kan udvikle nutidig museumsformidling, så den understøtter museernes formidlingsformål og styrker befolkningens mentale sundhed og livkvalitet.

Foto: Organisationen Danske Museer

Foto: Organisationen Danske Museer