Kunsten at kommunikere

Artikel i Din Avis Randers den 26. marts 2018.

INTERVIEW Christiane Witzel Særkjær fortæller i lokalavisen Din Avis Randers om sit projekt i samarbejde med Randers Kusntmuseum under forskningsprogrammet Vores museum. Projektet fokuserer på nye formidlingsformer og fortællinger om kunstmuseernes værker, hvilken betydning museumsrummet og interaktionen mellem brugerne har for oplevelsen af kunsten, og hvordan kommunikationen mellem brugerne og museet kan udvikles på museet.

Læs interview med Christiane Witzel Særkjær her.