Maritim magi på spil

Cand.it. Kristina Madsen kendte ikke det store til museumsverdenen, før hun blev ph.d.-studerende på Aalborg Universitet. Men hun ved meget om design for it-inddragende oplevelser og forsker nu for Vores Museum i, om teorier indenfor oplevelsesdesign kan få Limfjordsmuseets gæster til at opdage museets maritime magi.

Af Lars Jørgensen

Ph.d.-studerende, cand.it. Kristina Madsen fra Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet forsker i it-inddragende oplevelsesdesign på museer (Foto: Julia Lysgaard Jespersen)

Netop hjemvendt fra et længere studieophold i Melbourne, hvor hun blandt andet besøgte 15 museer i Australien og New Zealand, er ph.d.-studerende Kristina Madsen fra Aalborg Universitet overrasket over, hvor meget museumsstrukturen ’down under’ lignede strukturen på de 15 danske museer, hun besøgte inden afrejsen:

”Alle museernes udstillinger er stort set bygget op på samme måde med en lineær fortælling og nogle udstillede objekter i glasmontrer. Det er tankevækkende. Og det håber jeg, at mit forskningsprojekt kan være med til at ændre lidt på”, siger Kristina Madsen.

I hendes forskningsprojekt, som har titlen ’Design og evaluering af oplevelser som et middel til læring i en museumskontekst’, undersøger Kristina Madsen for Vores Museum, om man ved hjælp af it-inddragende oplevelsesdesign kan designe engagerende museumsoplevelser, der potentielt er i stand til at optimere museumsgæsternes lyst til at gå på opdagelse i den maritime kulturarv, som findes på Limfjordsmuseet i Løgstør.

”Det magiske ved et museum er jo det, museet har at udstille. Mit projekt handler derfor om at pege på nogle oplevelsesmæssige potentialer, der måske kan være med til at genskabe museets magi”, forklarer den nordjyske forsker.

Limfjordens kulturhistorie

Limfjordsmuseet har været et statsanerkendt kulturhistorisk museum siden 1964. Museet beskæftiger sig med Limfjordens maritime kulturhistorie, hvor fiskeri og søfart spiller en central rolle.

Men færgefart, bådebygning, krejlervæsen, lystsejlads og strandjagt er andre emner på museet, der har et halvt hundrede frivillige hjælpere og syv fastansatte medarbejdere, som forsker i og formidler viden om Limfjordens kulturhistorie, samtidig med, at de indsamler og bevarer genstande, som hver især fortæller deres lille kapitel af fjordens historie.

Museet har til huse i en gammel kanalfogedbolig ved museets største attraktion, Frederik VII’s Kanal. Men museet består også af et maritimt oplevelsescenter og et historisk bådebyggeri med åbent værksted og udstillinger af fjordens historiske fartøjer samt en gammel drejebro over kanalen fra 1861.

Åbne spørgsmål

Kristina Madsen kendte hverken ret meget til Limfjordsmuseet eller museumsverdenen generelt, inden hun for halvandet år siden gik i gang med at udforske Limfjordsmuseets muligheder for at udnytte it-inddragende oplevelsesdesign i museets maritime udstillinger.

”I min familie var der ikke den store tradition for at gå på museum. Jeg har selvfølgelig været på museer som barn. Men hidtil har jeg mest oplevet museer som sådan nogle lidt støvede organisationer, man besøgte med skolen. Og den mangel på viden om museumsverdenen har både været en ulempe og en fordel for mig”.

Ifølge Kristina Madsen har hendes manglende forhåndsviden om museernes historie, struktur og funktion i samfundet som formidlere af historien og kulturarven tvunget hende til at bruge ekstra lang tid på at observere, hvordan gæsterne bruger museet, og hvad museet egentlig er for en størrelse.

”Men det har også betydet, at jeg har kunnet stillet nogle åbne spørgsmål om Limfjordsmuseets muligheder for at skabe nye historier og fortællinger ved hjælp af it-inddragende oplevelsesdesign. Og det er blevet positivt modtaget. Som forsker skal man ikke bare være en nikkedukke. Man skal også forsøge at skubbe lidt til strukturen og udfordre de gældende rammer”.

Lineær fortællestruktur

Under sit studieophold i Australien blev Kristina Madsen blandt andet inspireret af en ide om at gøre museumsudstillinger til en slags altomfattende totaloplevelser, som bryder med den klassiske museumsstruktur. En struktur, der ofte består af en meget lineær fortælling om museets udstillede objekter, hvor gæsterne på museet er passive modtagere af de oplysninger og oplevelser, museets personale har valgt at præsentere dem for.

Med inspiration fra spilteorier og gamification om, hvordan brugerne selv kan skabe deres egne fortællinger ved at bruge digitale, interaktive teknologier, forsøger hun nu at bruge disse teorier i en for hende helt ny kontekst:

”På Limfjordsmuseet er det for eksempel meget tydeligt, at museumsgæsterne går rundt i udstillingen med hænderne på ryggen og kigger på de udstillede objekter, mens de læser de tilhørende tekster om genstandene”, siger hun.

”Men uden for museet er der også et stort areal med en masse aktiviteter, som gæsterne ikke kun må kigge på og læse om, men også godt må røre og gøre ting ved. Og her sker der ofte det magiske, at de samme gæster energisk går på opdagelse i de maritime aktiviteter iført waders, mens de ivrigt stiller naturvejlederen spørgsmål om det, de oplever”.

En opdagende tilgang

Denne observation af museumsgæsternes adfærd vil Kristina Madsen og Limfjordsmuseet derfor forsøge at udnytte i en ny permanent udstilling på museet, som er planlagt til at åbne i sommeren 2019, og hvor hun håber, at hendes viden om it-inddragende oplevelsesdesign kan komme i spil til gavn for museets gæster:

”Museer forbindes ofte med oplysning og oplevelse. Men jeg synes, der mangler et eller andet. Og der bliver begrebet opdagelse ved med at dukke op. En opdagende tilgang til et besøg på et museum kan både dække den traditionelle oplysningstilgang og en tilgang, hvor oplevelsen er i centrum”, siger Kristina Madsen.

”Vi har endnu ikke fundet den endelige løsning til udstillingen på Limfjordsmuseet. Men teorierne og potentialet er til stede. Det handler om at skabe en verden af fortællinger, om ved hjælp af it-inddragende oplevelsesdesign inviterer museumsgæsterne til selv at gå på opdagelse i museets udstillinger”.


Mere information
Læs en kort projektbeskrivelse af Kristina Madsens projekt her, eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.