Vil dit museum gerne være relevant for flere brugere? Så læs i vores nye folder om, hvordan I kan styrke jeres brugeres kulturelle medborgerskab.

Du får råd om, hvordan du planlægger, udfører og samler op på dit museumsarbejde med kulturelt medborgerskab i forhold til museets brugere. Du får også konkrete eksempler på, hvordan det arbejde kan foregå.

Folderen er baseret på de samlede resultater fra Vores museums 13 projekter.

Sådan styrker museer kulturelt medborgerskab