Kunst, dialog og eksperiment: brugerdeltagelse som social katalysator for museumskommunikation

Samarbejdspartnere

Ph.d.-studerende, cand.mag.  Christiane Witzel Særkjærlektor, mag.art. Ane Hejlskov Larsen, Aarhus Universitet; og Randers Kunstmuseum

Projektperiode

1. august 2016 - 31. juli 2019

Formålet med projektet er at bidrage til at styrke lokale brugeres inddragelse på kunstmuseer. Dette opnås ved at udvikle og undersøge nye former for deltagelse af og dialog med lokale brugere af Randers Kunstmuseum ud fra spørgsmålene: Hvilken betydning har museumsrummet og interaktionen mellem brugerne for deres kunstoplevelse, og hvordan udvikles brugernes deltagelse på museet, så den giver mening for den enkelte, museet og samfundet? Det er projektets tese, at brugerdeltagelse på museet skaber rum for sociale relationer, som åbner for nye æstetiske oplevelser og forståelser af kunst, og som samtidig øger brugernes samfundsmæssige engagement.
Metodisk anvendes kvalitative tilgange med brugerinterview og deltagerobservation samt innovative designprocesser. Her udvikles og afprøves forskellige deltagelsesprincipper fx i form af en række workshops, hvor brugerne møder værker fra Randers Kunstmuseums samling i og uden for museet.
Projektets resultater bidrager med nye tilgange til, hvordan kunstmuseer kan inddrage lokale brugergrupper af relevans for andre museer og kulturinstitutioner, der ønsker at fremme medborgerskab og mere livskvalitet.

Læs mere om Christianes Witzel Særkjærs projekt i Kunsten at kommunikere eller se videoen herunder, hvor hun kort fortæller om sin forskning.